Dodana: 19 wrzesień 2007 12:32

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2016 14:46

Jednostki edukacyjne województwa podlaskiego

Samorząd Województwa Podlaskiego, działając na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) jest organem prowadzącym szkół, placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, tj.:

  • Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
  • Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku,
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Łomży.

Jako organ prowadzący Samorząd, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zapewnia warunki działania szkołom i placówkom, w szczególności: bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną; wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook