Dodana: 8 kwiecień 2016 15:18

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2016 15:18

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Prezentujemy dzisiaj pierwszego kandydata do nagrody Podlaska Marka. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o., jest nominowany w kategorii INWESTYCJA.

Ilustracja do artykułu spalarnia.jpg

Głosowanie na Podlaską Markę Konsumentów trwa do 24 kwietnia. Na Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych możesz zagłosować TUTAJ

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to nowoczesny obiekt, w którym dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, będzie produkowana energia elektryczna i cieplna. Instalacja jest przyjazna dla środowiska i mieszkańców Białegostoku. Jest elementem powstającego nowoczesnego systemu gospodarki odpadami obejmującego również wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów.

Białystok należy do pierwszych miast w Polsce, którego władze poważnie potraktowały problem dostosowania gospodarki odpadami do europejskich przepisów. Unijna polityka zakłada maksymalne ograniczenie ilości odpadów składowanych w tradycyjny sposób. Znaczna część odpadów ma być poddana recyklingowi. Te, które nie nadają się do ponownego wykorzystania i nie mogą być składowane, zostaną termicznie unieszkodliwione.

Do ZUOK mają trafiać zmieszane odpady komunalne z Białegostoku oraz dziewięciu sąsiadujących gmin. Zakłada się też przyjmowanie pozostałości pochodzących z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki nie mogą być one składowane.

ZUOK jest w stanie przetworzyć 15,5 tony odpadów komunalnych w ciągu godziny, a więc do 120 tys. ton w ciągu roku. Dzięki zastosowanej technologii możliwe będzie wytworzenie rocznie ok. 38 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej, która trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Taka ilość energii elektrycznej może zasilić około 16 tys. gospodarstw domowych, a energia cieplna ogrzać zimą około 875 domów jednorodzinnych. Obiekt wyposażony jest w instalację oczyszczania spalin (IOS), która powoduje, że ZUOK jest w pełni bezpieczny dla środowiska.

Instalacja oczyszcza spaliny z tlenków azotu (NOx), kwaśnych zanieczyszczeń, metali ciężkich, dioksyn i fiuranów oraz pyłów. W efekcie emisja spalin jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Spaliny są przez cały czas monitorowane przez służby spółki Lech oraz inspekcje ochrony środowiska.

W ZUOK w Białymstoku zastosowano też najnowocześniejsze rozwiązania, które powodują, że nieprzyjemne zapachy z hali wyładunku odpadów nie wydostają się na zewnątrz – dzięki wytworzonemu podciśnieniu są zasysane do wewnątrz budynku. Nie są więc uciążliwe dla otoczenia.

facebook