Dodana: 10 lipiec 2006 11:35

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2006 11:35

SILVARIUM

Kategoria: Pomysł - I wyróżnienie (edycja 2005)


Opis

SILVARIUM – ogród leśny Puszczy Knyszyńskiej, powołany do życia w 2005 roku w Nadleśnictwie Krynki w Poczopku.

Na terenie ponad 15ha, w unikalny sposób, nie tylko w skali kraju, stworzono obiekt przekazujący w pigułce najważniejsze informacje o leśnym środowisku przyrodniczym.

Rosną tu wszystkie drzewa występujące w Puszczy Knyszyńskiej.

Zgromadzono wzdłuż tzw. Ziołowej Tryby ponad 80 ziół wykorzystywanych tradycyjnie w medycynie ludowej. Przy wszystkich podano opisy i „uproszczone recepty”.

Opracowano i zainstalowano  niepowtarzalny  na skale europejską słoneczny poromierz fenologiczny , czyli zegar pokazujący nie tylko pory dnia (godziny), ale również pory roku wynikające z cykliczności zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Wykorzystując malowniczy strumień, opowiedziano rolę wody w przyrodzie.

Przez stworzenie ksyloteki pokazano jak wygląda drewno najważniejszych puszczańskich gatunków.

Moderując miejscami lęgowymi, stworzono kolonię ptaków i nietoperzy.

W trakcie budowy, tuż obok,  jest „Leśna Chata” czyli muzeum przyrodniczo – historyczne oraz trzcinowa oczyszczalnia ścieków.

***

Nadleśnictwo Krynki istnieje od 1924 roku. Z tym, że w latach 1972-1991 w wyniku kolejnej reorganizacji okresowo włączone było do Nadleśnictwa Waliły. Południowo- zachodnia część tego terenu to lasy olbrzymiego kompleksu Puszczy Knyszyńskiej, natomiast pozostała, a w szczególności wschodnia, stanowi pas nadgraniczny, gdzie znaczne powierzchnie zajmują powojenne zalesienia porolne.

Według podziału fizyko-geograficznego J. Kondrackiego teren ten należy do podprowincji Wysoczyzny Podlasko- Białoruskiej i wschodniej części makroregionu zwanego Niziną Północno – Podlaską. Obecnie Nadleśnictwo gospodaruje na obszarze 14700ha.

Administracyjnie nasze lasy położone są na trenie gmin Krynki i Szudziałowo. Część puszczańską obejmuje utworzony w 1988 roku Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, pozostała zaś znalazła się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Sokólskich. W nadleśnictwie istnieją dwa rezerwaty przyrody: „Góra Pieszczana” -chroniący naturalne drzewostany sosnowo – świerkowe oraz „Nietupa” – będący ochroną ostoi bobra.

***

Kontakt: Poczopek 6D 16-113 Szudziałowo, krynki@bialystok.lasy.gov.pl, WWW.krynki.bialystok.lasy.gov.pl, 0 694-498-299, 085 722-96-40, Fax. 085-722-96-41

***

 Atrakcje turystyczne okolicy

●Szlak Tatarski Duży zielony. Szlak interesujący etnograficznie. Biegnie przez dawne dobra królewskie w ekonomii grodzieńskiej, przez wsie, dawne folwarki tatarskie (Nietupę, Talkowszczyznę), które w 1679 r. Jan III Sobieski nadał Tatarom. Łączy dwa najstarsze, funkcjonujące ośrodki muzułmańskie w Polsce − Kruszyniany i Bohoniki.

● Szlak Tatarski Mały − niebieski. Bierze początek w Kruszynianach, dalej przez Józefowo i Królowe Stojło prowadzi do Stacji Waliły. Ciekawa krajobrazowo i kulturowo trasa łączy miejscowości związane historycznie z osadnictwem tatarskim na północnym Podlasiu oraz upamiętnione wydarzeniami Powstania Styczniowego.

● Rozpoczynając przejazd lub wędrówkę w Kruszynianach warto odwiedzić Szlak ekumeniczno −historyczno−przyrodniczy − złoty, który przebiega wokół zbiornika OZIERANY. Zaczyna się 1,5 km od Kruszynian przy drodze do Łosinian. Oryginalne monumentalne rzeźby z „bajkową” kapliczką ŚW. EUSTACHEGO, słowiańskie miejsca religijne, kompleks wiat − U ŁOBODY (lokalnego potwora), oraz prawie 17 hektarowa tafla wody, to tylko niektóre z atrakcji.

● Szlak rowerowy Krynki − Królowy Most. Główne punkty szlaku to: Kruszyniany (meczet, mizar, drzewa pomnikowe, kuchnia tatarska), cerkiew w Grzybowszczyźnie. To tu mieszkał niepiśmienny chłop Eliasz Klimowicz – samozwańczy PROROK ELIASZ, który najpierw wybudował cerkiew, a potem zamierzał stworzyć nieopodal nową stolicę świata - WIERSZALIN. Zdaje się, że jeszcze dziś słychać gorące modlitwy przerażonych pielgrzymów, czekających na zapowiadany przez proroka koniec świata.

●Po obejrzeniu SILVARIUM jest czas na chwilę zadumy przy kamieniu poświęconym leśnikom, którzy w służbie lasom utracili życie.  Nieopodal, w 1939 roku, zamordowany został przez „czerwonych drużbantów” Nadleśniczy Jan Wietrzykowski. Następnie można przejść do BOBROWEJ KŁADKI, a stamtąd, aż do Pierekału, by odpocząć na ŻUBROWEJ WIEŻY.

● W Lipowym Moście − zagubionej w puszczy wypoczynkowej wsi, bierze początek rowerowa i konna trasa. Wędrując przez interesujące przyrodniczo, różnowiekowe drzewostany, zarówno latem, jak i zimą, możemy poczuć prawdziwie puszczański klimat.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook