Dodana: 10 lipiec 2006 10:41

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2006 10:41

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Kategoria: Miejsce Roku 2005 i zwycięzca plebiscytu internetowego (edycja 2005)

Opis

Ciechanowiec – to niezwykłe miasteczko położone nad Nurcem, którego największą atrakcją jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka.

Mieści się ono w zespole pałacowo – parkowym zbudowanym  w poł. XIX w. przez hrabiów Starzeńskich. W połączeniu z zabytkowymi drewnianymi obiektami ( XVIII i XIX w. ) zgromadzonymi w skansenie mazowiecko – podlaskim jest miejscem, w którym eksponuje się i kultywuje dawne tradycje, zwyczaje i obrzędy.

Zbiory Muzeum liczą ponad 27 000 eksponatów, które zgromadzone są w 8 działach podstawowych: etnograficznym, techniki rolniczej, historyczno – artystycznym, budownictwa wiejskiego, historii uprawy roślin, historii hodowli zwierząt gospodarskich, weterynarii i tradycji zielarskich.

37 ekspozycji stałych Muzeum, liczne wystawy czasowe oraz organizowane tu cykliczne imprezy o zasięgu ponad lokalnym sprawiają, że w ciągu roku ponad 60 tysięcy turystów z kraju i zagranicy odwiedza tą placówkę.

Niewątpliwą atrakcją są obiekty drewniane w ciechanowieckim skansenie. Ekspozycję tworzą stare wiejskie budynki przeniesione z pogranicza Mazowsza i Podlasia, łącznie 41 obiektów. M. in. znajdują się tutaj: podlaska chata wyrobnika wiejskiego ( 1851 r. )z wystrojem etnograficznym, ilustrująca sytuację rodziny nie posiadającej własnej ziemi. Kompletna zagroda drobnoszlachecka datowana na poł. XIX w., w skład której wchodzą: chata trzyizbowa, stodoła dwuklepiskowa z maneżem, trzykomorowa obórka, piękny podcieniowy spichlerz, kamienna piwnica, gołębnik słupowy oraz stojąca w sąsiedztwie studnia żuraw. W otoczeniu ogródek przydomowy i sad.

Chata wschodniopodlaska ( białoruska ) ilustruje typowy jednotraktowy dom mieszkalny ( XIX w.) z izbą mieszkalną, sienią roboczą, komorą i pomieszczeniem dla zwierząt.

Jednym z największych drewnianych obiektów w skansenie jest dwór ziemiański z gankiem kolumnowym, zbudowany w 1858 roku w miejscowości Siemiony w dobrach Potockich. W sąsiedztwie dworu XIX wieczna wędzarnia dworska, w której do dziś wędzi się metodami tradycyjnymi smaczne kiełbaski podlaskie.


Niewiele jest dziś w Polsce czynnych, sprawnych technicznie młynów wodnych. Młyn zbudowany w poł. XIX wieku nad stawem w obrębie parku jest jednym z najatrakcyjniejszych obiektów ciechanowieckiego skansenu. Koło wodne z mechanizmem napędzającym żarna, ekspozycje – miar i wag, stęp do kaszy i żaren, tradycyjny wypiek chleba są unikalnymi w skali kraju.

W niedalekim sąsiedztwie kuźnia z oryginalnym wystrojem z poł. XIX w. Pokazy kucia podków cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Obok wiatrak „koźlak” w zagrodzie młynarza oraz spichlerze do przechowywania ziarna.

Ekspozycje Muzeum Weterynarii i działu tradycji zielarskich są jedynymi tego rodzaju w Polsce. Ze względu na swą unikalność zostały nagrodzone w krajowym konkursie „Muzealne Wydarzenie Roku”.

W 2004 r. zostało otwarte w obrębie Muzeum Rolnictwa, pierwsze w Polsce Muzeum Pisanki, powstałe z liczącej ponad 1000 eksponatów prywatnej kolekcji Państwa Ireny Stasiewicz – Jasiukowej i Jerzego Jasiuka, ofiarowanej w darze placówce ciechanowieckiej. Muzeum cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko na Podlasiu. Zwiedzający mają możliwość porównać i ocenić wzornictwo ludowe na tych miniaturowych dziełach sztuki z różnych części Polski i świata. Kolekcja jest systematycznie powiększana. Warto ją zobaczyć.

***

Kontakt: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, 18 – 230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, tel.  086 2 771 328, fax. 086 2 773 857, e-mail: muzeum.rol@wp.pl

***

Atrakcje turystyczne regionu

Organizowane przez Muzeum od wielu lat imprezy o zasięgu ponad lokalnym sprawiają, że muzeum odwiedzają  stali bywalcy ale i nowi goście. Imprezy te są znakomitym sposobem promującym ciechanowiecką placówkę. Są to m. in.:
- „Niedziela Palmowa” –konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej ( marzec, kwiecień ),
- „Jarmark Św. Wojciecha” ( kwiecień ),
- „Zajazd Wysokomazowiecki Szlachty” (czerwiec ),
-„Podlaskie Święto Chleba” ( sierpień ),
- „Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich” ( grudzień ).

Placówka tętni życiem przez cały rok.

Turyści przybywający do Muzeum zwiedzając je z przewodnikiem mogą dodatkowo zamówić inne usługi uatrakcyjniające pobyt. Może to być np. pokaz pracy kuźni, zajęcia z młynarzem, pokaz wędzenia kiełbasek połączony z degustacją, spotkanie z zielarzem w „ogrodzie roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”, można pojechać bryczkami czy spędzić czas przy ognisku. W ramach istniejącej bazy lokalowej jest możliwość zorganizowania pobytu młodzieży w ramach „zielonej szkoły”.

Starania Dyrekcji Muzeum i dbałość Władz Samorządowych Województwa Podlaskiego o rozwój placówki sprawiły,że w ramach środków własnych i pochodzących z programów pomocowych Unii Europejskiej realizowany jest szeroki program rewaloryzacji bazy lokalowej, co uatrakcyjni Muzeum, jego ekspozycje i otoczenie, jednocześnie przyczyni się do zwiększenia liczby turystów przybywających do Muzeum w Ciechanowcu i na Podlasie.

Więcej informacji o Muzeum znajdą Państwo na stronie internetowej www.muzeumrolnictwa.pl

facebook