Dodana: 8 luty 2008 12:16

Zmodyfikowana: 8 luty 2008 12:16

Wigierski Park NarodowyWigierski Park Narodowy - jeden z czterech parków narodowych w Województwie Podlaskim – należy do najpiękniejszych miejsc w Polsce, do którego co roku przyjeżdżają turyści z kraju i zagranicy. Ich liczba w 2007 roku przekroczyła 120 tysięcy osób. Geograficznie Park znajduje się w zachodniej części Pojezierza Litewskiego w mezoregionach Pojezierza Wschodnio-Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Powierzchnię 14999,5 ha zajmują w 63% lasy, w 19% jeziora i rzeki, pozostałe 18% to tereny rolnicze i inne grunty. Pofałdowana rzeźba terenu została ukształtowana przez trzecie zlodowacenie. Wody Parku charakteryzują się dużą różnorodnością oraz wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Największe jezioro Wigry ma 2187 ha. Zespół 41 innych jezior, z których na szczególną uwagę zasługują niewielkie, śródleśne jeziorka – suchary dopełniają piękna całego Parku.
Przez Park przepływa rzeka Czarna Hańcza, która udostępniona jest dla turystyki poniżej Wigier i stanowi jeden z najpiękniejszych w Polsce szlaków kajakowych. Wyjątkowe walory przyrodnicze wszystkich rzek w Parku, spowodowały, że większość ich doliny objęto ścisłą ochroną. Bogactwo ekosystemów wodnych i bagiennych sprawiło, że w 2002 roku Park został wpisany na listę Konwencji Ramsarskiej, na której znajdują się obszary wodno-błotne o międzynarodowym znaczeniu.
Coraz większe zainteresowanie turystów pięknem przyrody na obszarach chronionych obliguje Park do stałego podejmowania działań umożliwiających sprostanie wymogom i standardom zagospodarowania turystycznego wzdłuż wyznaczonych:
14 szlaków pieszych oraz 4 szlaków rowerowych i dróg gruntowych przebiegających przez WPN o łącznej długości 230 km
5 ścieżek edukacyjnych wiodących przez najciekawsze i najbardziej charakterystyczne tereny przyrodnicze: „Las”, „Suchary”, „Płazy”, „Jeziora”, „Puszcza”.
Atrakcją turystyczną ściągającą do WPN zainteresowane grupy młodzieży i wytrawnych turystów są 4 stałe wystawy:
Przyrodnicza „Nad Wigrami”, etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, Historii i tradycji rybołówstwa nad Wigrami” oraz plenerowa „Wystawa rzeźb”.
Na terenie Parku zachowało się wiele interesujących obiektów kulturowych, do których należy pokamedulski zespół klasztorny. We wsiach nadwigierskich można spotkać zabytki tradycyjnego budownictwa drewnianego krzyże i kapliczki przydrożne.

facebook