Dodana: 10 styczeń 2014 10:08

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2015 15:22

Rok 2014

Przedsięwzięcia objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego w 2014 roku

1. Konkurs „Poszukiwany/Poszukiwana” – Fabryka Aktywności Młodych -  1 marca -20 czerwca 2014 r.

2. Projekt pn. „Spacer w przeszłość – Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich” – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 1 kwietnia 2014 r. -31 grudnia 2015 r.

3. II edycja Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa…” Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych…- Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego   w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej  Nr 5 w Białymstoku - styczeń-maj 2014 r.

4. XII Święto Origami, VII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” – Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami - 1 marca 2014 r.

5. Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce – Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego w Białymstoku –  30 maja – 1 czerwca 2014 r.

6. I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej – styczeń-luty 2014 r.

7. I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej - styczeń-luty 2014 r.

8. II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP – Fundacja Polska Edukacja    im. Komisji Edukacji Narodowej - styczeń-luty 2014 r.

9. Jubileusz Czterechsetlecia Szkoły – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  w Łomży - 28-29 czerwca 2014 r.

10. Gazele Biznesu 2013 – Bonnier Business Polska sp. z o.o. – 15 stycznia 2014 r.

11. XXV Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza 2014 – Fundacja Villa Sokrates – 18-19 lipca 2014 r.

12. XXXIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” - 11-17 maja 2014 r.

13. XV Trialog w Krynkach - Fundacja Villa Sokrates – 29-30 sierpnia 2014 r.

14. Konkurs „Łamigłówki matematyczne” - Publiczne Gimnazjum   nr 8  w Białymstoku – 22 lutego 2014 r.

15. 100-lecie Tykocińskiego Teatru Amatorskiego – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej – styczeń 2014 r.

16. Koncert poświęcony Wiesławowi Szymańskiemu – Radio Białystok S.A. - 28 lutego2014 r.

17. III Konkurs i Turniej Literacki „Artur Grottger słowem malowany” – Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu - 20 lutego 2014 r.

18. Koncert charytatywny zespołu ZAKOPOWER – Koncert świąteczny oraz największe przeboje -  Fundusz Białystok Ojcu Świętemu – 17 stycznia 2014 r.

19. Carnival Dance Attack – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – 22-23 lutego 2014 r.

20. IV Międzyszkolny Konkurs pod hasłem: „Młodzi organizatorzy turystyki” dla młodzieży gimnazjalnej województwa podlaskiego – Zespół Szkół Technicznych                   i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica  w Białymstoku – 13 marca 2014 r.

21. XV Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii – V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku – 21 marca 2014 r. – finał, 15 kwietnia 2014 rozstrzygnięcie

22. Konkurs „Pozytywista Roku” – Etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Projektu promującego przedsiębiorczość w regionach – Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” - 2014 rok

23. IV edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe – MM Conferences S.A. – 25 marca 2014 r.

24. VI Ogólnopolski Konkurs na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku – 31 marca -5 czerwca 2014 r.

25. VI Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – aspekty prawne, realizacja inwestycji, finansowanie, technologie” – Wydawnictwo Nowa Energia – D. Kubek i M. Marchwiak s.c. – 27-28 lutego 2014 r.

26. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku – Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne – 12 stycznia 2014 r.

27. Konferencja „Realia rynku pracy a możliwości aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych” – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – 27 stycznia 2014 r.

28. X edycja Konkursu Papieskiego – Fundacja „Instytut Tertio Millenio” – marzec-maj 2014 r.

29. Konkurs „Studencki Nobel” - Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Białostockiej – marzec-maj 2014 r.  

30. XXI Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska”- Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce – luty – marzec 2014 r.

31. XXIX Święto Kultury Białoruskiej - Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce – 8 czerwca 2014 r.

32. XXX „Kupale”- Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce – 5 lipca 2014 r.

33. III Festiwal „Kultura bez Granic – Siemiatycze 2014”- Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce – 27 lipca 2014 r.

34. Kongres Rzetelnych Firm, Gale Złotych Certyfikatów – Rzetelna Firma – maj, czerwiec, październik 2014 r.

35. Wojewódzki konkurs recytatorsko-fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku – 26 marca 2014 r.

36. IV Regionalny Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku na Podlasiu” – styczeń-marzec 2014 r.

37. II Wojewódzki Konkurs „Sport, rodzina i ja” – Zespół Szkół nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 19 Sportowe w Białymstoku – styczeń – marzec 2014 r.

38. II Wojewódzki Konkurs „Sport, rodzina i ja” – Zespół Szkół nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 19 Sportowe w Białymstoku – styczeń – marzec 2014 r.

39. Ranking Filary Polskiej Gospodarki oraz Plebiscyt Samorządowy Menedżer Regionu – Bonnier Business Polska sp. z o.o. – Wydawca Gospodarczego Puls Biznesu – maj 2014 r.

40. II etap III Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów – Stowarzyszenie Talent - 22 marca 2014 r.

41. Konkurs „Wybitny Eksporter Roku 2014” – Stowarzyszenie Eksporterów Polskich – 20 listopada 2014 r.

42. Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich – Stowarzyszenie Eksporterów Polskich – 16 czerwca 2014 r.

43. Podlaskie Święto Chleba – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka    w Ciechanowcu – 10 sierpnia 2014 r.

44. Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podaskim – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – luty-listopad 2014 r.

45. XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – 6-7 grudnia 2014 r.

46. XII Kongres Eksporterów Polskich – Stowarzyszenie Eksporterów Polskich –  20 listopada 2014 r.

47. Konkurs „Publicysta Ekonomiczny Roku 2014” – Stowarzyszenie Eksporterów Polskich – 20 listopada 2014 r.

48. IV edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” – Agencja PR – Garden of Words TTL s.c. –  styczeń - listopad 2014 r.

49. IX Konkurs Recytacji Prozy – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego   im. M. Konopnickiej w Białymstoku – 22 lutego 2014 r.

50. 250-lecie obecności Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży – 2 luty -8 grudnia 2014 r.

51. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka” – Muzeum Podlaskie w Białymstoku – maj-grudzień 2014 r.

52. Festiwal BOSS 2014 – Podlaskie Studenckie Forum Bussines Centre Club –   7-13 kwietnia 2014 r.

53. Konferencja międzynarodowa podsumowująca komponent współpracy ponadnarodowej realizowanego projektu „Profesjonalny nauczyciel” z PO KL                  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży – 21 lutego 2014 r.

54. I Sympozjum Naukowe pt.: Mam prawo do…- Karta Praw Osób z Autyzmem. Popularyzowanie wśród instytucji i społeczeństwa Karty Praw Osób z Autyzmem. Standardy dotyczące praw do diagnozy, do edukacji, do leczenia, do pracy – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku –2 kwietnia 2014 r.

55. IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Augustów 2014 – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego – 23-27 kwietnia 2014 r.

56. „Arka Noemi” – pokaz dyplomowy pierwszych Słuchaczy Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku – Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku – 13, 15 kwietnia 2014 r.

57. VIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza” – Parafia pw. Krzyża Św. w Łomży – 7-8 marca 2014 r.

58. X edycja Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Miasto i region w Unii Europejskiej” – Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku –  29 kwietnia 2014 r.

59. 4M – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – 31 sierpnia 2014 r.

60. V Nadbużańskie Ziołowe Spotkania – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – 31 sierpnia 2014 r.

59. Jarmark Tradycyjnej Zdrowej Żywności w Kiermusach – Kiermusy Dworek nad Łąkami Andrzej Żamojda – 18 maja 2014 r.

61. Europejskie Dni Dziedzictwa 2014 pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości” pod patronatem MKiDN i Rady Europy – Narodowy Instytut Dziedzictwa – 13-14, 20-21 września 2014 r.

62. II edycja Konkursu na Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny – IAKS Polska  - Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – 4 kwietnia – 30 listopada 2014 r.

63. X Edycja Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej – Zespół Szkół  Nr 5  w Białymstoku - 17 maja 2014 r.

64. XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Akademicki Jedność    w różnorodności – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 9-22, 25 maja 2014 r.

65. Święto 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny – 13 września 2014 r.

66. XVII Rajd Śladami Powstańców Styczniowych 1863 r. – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – 8 marca 2014 r.

67. II Podlaski Konwent Informatyków – Miesięcznik „IT w Administracji” –  13-14 marca 2014 r.

68. Konferencja naukowa „Żyj sto lat, dodaj życia do lat i lat do życia” – Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży – 4 kwietnia 2014 r.

69. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy bankowości  i finansów – teoria i praktyka – Katedra Finansów i Rachunkowości Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej – 16-18 czerwca 2014 r.

70. VIII Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Kompetencje psychospołeczne nauczyciela i wychowawcy a pomoc dzieciom zagrożonym społecznie  i niedostosowanym społecznie” – Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku – 22 maja 2014 r.

71. Targi praktyk i staży Start UP Politechniki Białostockiej – Biuro Karier Politechniki Białostockiej – 26 marca 2014 r.

72. POM-PA 2014 – Kuźnia – Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży – marzec-czerwiec 2014 r.

73. I edycja Wojewódzkiego konkursu z cyklu Zakochać się w Rosji (Влюбиться  в Россию) pod hasłem: „Zabytki architektoniczne Rosji” (Архитектурные памятники России) – Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego  w Białymstoku – 26 marca 2014 r.

74. VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie– 28-29 czerwca 2014 r.

75. IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego i Puchar Burmistrza Moniek -  Sportowy Klub taneczny „Prestiże” – 15 marca 2014 r.

76. VII Suwalski Blues Festiwal – Suwalski Ośrodek Kultury – 10-12 lipca 2014 r.

77. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój przedsiębiorczości w Polsce -  szanse i zagrożenia” – Studenckie Koło Przedsiębiorczości Wydział Ekonomii  i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku – 16 kwietnia 2014 r.

78. Deichmann Minimistrzostwa 2014 – Eliminacje Białostockie – Stowarzyszenie Kochamy Sport – 26 kwietnia – 15 czerwca 2014 r.

79. Festiwal Kultur – Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku– 6 maja 2014 r.

80. IV Gala Sportów Walki MMA EXclusive Night Wasilków 2014 – Unia Sportów Walki-M Lech Gorczak  – 5 kwietnia 2014 r.

81. Jubileusz 10-lecia Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  - 17 maja 2014 r.

82. XII Wojewódzki Festiwal Pieśni i Tańca Ludowego „Piosenki i Tańce Naszego regionu” – Przedszkole Samorządowe Nr 7 „Kasztanowy Zakątek” w Białymstoku  -  20 maja 2014 r.

83. II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Optymistycznych Przedszkoli „Uśmiech dziecka – ósmy kolor tęczy” – Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”  w Białymstoku- 10 kwietnia – 15 czerwca 2014 r.

84. VII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Lokomotywą z Janem Brzechwą i Julianem Tuwimem” – Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”w Białymstoku - 10 kwietnia – 15 czerwca 2014 r.

85. XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2014” –Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego – 29-31 maja 2014 r.

86. XII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych  w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku – 8 kwietnia 2014 r.

87. IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” – Biuro ECDL przy Polskim Towarzystwie Informatycznym – kwiecień, maj 2014 r.

88. X edycja konkursu dla dzieci z placówek promujących zdrowie „Na drodze mojego życia” – Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku -  30 kwietnia, 21 maja 2014 r.

89. Projekt: ”Przedsiębiorcza Kobieta” – Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club – 22 marca, maj 2014 r.

90. Ogólnopolski konkurs edukacyjny z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu „Bądźmy klimatyczni”, realizowanym przy wykorzystaniu platformy e-learningowej – Aureus Advisors Sp. z o.o. Sp.K. – 1 kwietnia – 25 lipca 2014 r.

91. XIV Bieg uliczny im. Waldemara Kikolskiego – nadanie Stadionowi Miejskiemu w Łapach imienia Waldemara Kikolskiego – Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach – 26 kwietnia 2014 r.

92. Konkurs o nagrodę im. Alfreda Latyńskiego – Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej –  16 września 2014 r.

93. Międzynarodowy Bieg Wilka w Grajewie – Urząd Miasta Grajewo – 10 maja 2014r.

94. Gala Ambasadorów Wschodu – Wydawca magazynu Kraina Bugu Agencja Reklamowo-Wydawnicza Kraina Bugu - 29 sierpnia 2014 r.

95. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ochrona przyrody a rozwój  - konflikt czy współdziałanie’ – Białowieski Park Narodowy – 23-26 kwietnia 2014 r.

96. XIII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką – Knyszyńskie towarzystwo regionalne im. Zygmunta Augusta - 27 kwietnia 2014 r.

97. Konkurs Artystyczny „Droga do świętości”, Koncert z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II pod hasłem „Droga do świętości”– Przedszkole Samorządowe Nr 30   im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku – 25 kwietnia, 16 maja 2014 r.

98. V Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej pt. „Poetyckie Inspiracje Językowe” – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej – 9 maja 2014 r.

99. Wystawa: Henryk Chyliński. Malarstwo, grafika, znak graficzny.  – Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 31 maja 2014 r.

100. Koncert Z Życia do Życia – upamiętniający Papieża Jana Pawła II – Fundusz Białystok Ojcu Świętemu – Białystok, 26 kwietnia 2014 r.

101. Sabantuj pn. „Tatarskim Smakiem – II Ogólnopolski Festiwal Kultury Tatarskiej” – Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman” – Kruszyniany, 14 czerwca 2014 r.

102. I Wojewódzki konkurs Piosenki Kabaretowej – Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” – 24 maja 2014 r.

103. Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego "Grubba Polish Champions"– Polska Superliga Tenisa Stołowego Sp. z o.o. – Białystok, 6 kwietnia 2014 r.

104. Konkurs: „Kim jesteśmy – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką” – Stowarzyszenie Szukamy Polski – Województwo Podlaskie, marzec-październik 2014 r.

105. 2 Białystok Półmaraton – Fundacja Białystok Biega – 11 maja 2014 r.

106. Otwarte Mistrzostwa Ziemi Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym –XI Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego 2014 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku –Białowieża, 28-31 maja 2014 r.

107. Konkurs artystyczny: „Historia przez TPD pisana” – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Białymstoku – 17 czerwca 2014 r.

108. Plebiscyty: „Rolnik Roku 2014” i „Nasz Sołtys”– Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, wydawca Gazety Współczesnej – 27 marca-28 czerwca 2014 r.

109. Original Source Up To Date Festival – Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno Społeczne – Białystok, 19-20 września 2014 r.

110. III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej Białystok 2014 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok – 18 maja 2014 r.

111. 3. Międzynarodowe Targi Książki – Fundacja „Sąsiedzi” w Białymstoku – 11-13 kwietnia 2014 r.

112. II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego – Studenckie Koło Nauk Penalnych Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – 2 czerwca 2014 r.

113. XII Podlaskie Dni Rodziny – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku – 1 maja – 31 sierpnia 2014 r.

114. Noc Muzeów 2014 – Białowieski Park Narodowy – Białowieża, 17 maja 2014 r.

115. Podlaska Oktawa Kultur, VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – Województwo Podlaskie, 22-27 lipca 2014 r.

116. Parada Województwa Podlaskiego – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – 7 czerwca 2014 r.

117. IX Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Białymstoku – 7-9 kwietnia 2014 r.

118. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza i Uhonorowanie Laureatów 10 edycji edalem za szczególne Zasługi w Rolnictwie - Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza w Białymstoku – 10-11 maja 2014 r.

119. Regionalny Konkurs Piosenki „Odpowie Ci wiatr…” (W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II) - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku – Białystok, 16 maja 2014 r.

120. Ogólnopolska Debata i Konferencja Naukowa: „Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument zarządzania finansami lokalnymi”  Studenckie Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studenckie Koło Naukowe Teorii Społecznych i Katedra Teorii Państwa i Prawa, Wydział Uniwersytetu Prawa w Białymstoku  –27 maja 2014 r.

121XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka – Teatr Lalki i Aktora w Łomży – 11 czerwca 2014

122. Festyn Rodzinny Budujemy Ludzi – Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia Jana Pawła II – Białystok, 7 czerwca 2014

123. Obchody 50-lecia Powstania Oddziału Rehabilitacji  Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  – 26 kwietnia 2014

124. Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” – Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku  – Województwo Podlaskie, wrzesień 2014

125Konferencja Naukowa „Farmakoekonomika – niewykorzystany potencjał w ekonomice zdrowia” – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – 26-27 czerwca 2014

126. Akcja prozdrowotna - „Mamo bądź zdrowa” – Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku – 25 maja 2014

127Rada Krajowa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów – 13-14 czerwca 2014

130. Konferencja naukowa: „Mała ojczyzna – 100-lecie budowy kościoła parafialnego w Pątnicy. Zachowanie w pamięci dziedzictwa kulturowego ziemi piątnickiej” - Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica, Fundacja Narwiańska – 17 maja 2014 r.,

131. Dni Kultury Studenckiej  „Juwenalia Białystok 2014” – Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej – 11-25 maja 2014 r.,

132. X Siemiatycze Blues Festiwal – Siemiatycki Ośrodek Kultury – 15 sierpnia 2014 r.,

133. Warsztaty dla przedsiębiorców z cyklu Akademia Przedsiębiorcy pt.: Strategia zwycięstwa na biznesowym polu walki” – Bridge sp. z o.o. – Biuro Prasowe Akademii Przedsiębiorcy w imieniu Banku Zachodniego WBK i Polfund Funduszu Poręczeń Kredytowych – Białystok, 13 maja 2014, Suwałki, 14 maja 2014 r.

134. Konkurs na najciekawsze wydarzenie muzealne 2013 w regionie podlaskim – Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich – Kiermusy, 16-18 maja 2014 r.

135. Międzynarodowa konferencja pt.: „Promocja i rozwój przygranicznych szlaków turystycznych Województwa Podlaskiego w kontekście  nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020”. Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne. Impreza turystyczno-promocyjna – VIII Spływ Kajakowy Branży Turystycznej – Polska Izba Turystyki Oddział Podlaskim- Augustów, 11 maja 2014 r.

136. Konkurs: „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy” – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – wrzesień 2014 r.,

137. II Podlaskie Forum Resocjalizacji  - oddziaływania wychowawczo-leczniczego stosowanego wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – stan i perspektywy – Zakład Resocjalizacji Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku – Białystok, 6 czerwca 2014 r.

138. II Konferencja Transgraniczna – Elsa Białystok – Białystok, 19-20 maja 2014 r.

139. 3 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarz Szkół Polskich, Rada Oddziału w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku, Białystok, 2-7 czerwca 2014 r.

140. IV Forum Rolnicze w Janowie – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie – Janów 11 maja 2014 r.

141. VII Podlaski Konkurs „Matematyka i Fizyka na wesoło” – Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku – Białystok, 7 maja 2014 r.

142. V Festiwal Młodzieży „Bez Granic” – Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. św. Jana Bosko w Różanymstoku, Różanystok, 10-14 czerwca 2014 r.

143. Konferencja pn. „Via Baltica” i „Rail Baltica” – nowe drogi rozwoju Polski Północno-Wschodniej – Gmina Miasto Ełk – 14 maja 2014 r.

144. XXIII Półmaraton Mleczny Korycin-Janów-Korycin  - 8 czerwca 2014 r.

145. Konferencja informacyjna „Bezpieczny Dom” – Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny w Białymstoku – Kleosin, 10 czerwca 2014 r.

146.Dni Siemiatycz – 14-15 czerwca 2014 r.

147. Projekt: „Trakt pocztowy Sankt Petersburg – Kowno – Warszawa – Klajmu Klubas/Litwa – Powiaty: Suwalski, Augustowski, Grajewski, Kolneński, Łomżyński,                24-27 maja 2014 r.

148. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie – Klub Sportowy Białystok, 8-11 maja

149. IV edycja konkursu plastyczno-edukacyjnego „Przedszkolaki kochają przyrodę” – Przedszkole Samorządowe Nr 77 „Rumiankowe Przedszkole” im. Simony Kossak – 7, 14 maja 2014 r.

150. Konferencja „Chmura odwraca szkołę” - Centrum Edukacji Nauczycieli  - 13 maja 2014 r.

151. VIII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód (8th Forum Science and Technology Days Poland-East) – Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia – Supraśl, 12-14 czerwca 2014 r.

152. Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych – Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor”, działające przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy Politechnice Białostockiej – Białystok, 29-30 maja 2014 r.                                                  

153. Festyn rodzinny na Krywlanach „Święty tu był” – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Fundusz Ojcu Świętemu – 1 czerwca 2014 r.

154. Akcja społeczna: „Odjazdowy Bibliotekarz” – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, Biblioteka Politechniki Białostockiej  -  Białystok, Kleosin, Skrybicze, 31 maja 2014 r.

155. Konferencja Międzynarodowa oraz Festyn w ramach realizacji projektu pt. „Podlaskie w Europie, Europa w Podlaskiem – 10 lat członkowstwa w Unii Europejskiej” – Powiat Łomżyński, 13,14 czerwca 2014 r.

156. „Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo” – Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu w Białymstoku - Białystok, 25 maja – 7 czerwca 2014 r.

157. Dzień Konia na Podlasiu – Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, Pomigacze, 15 czerwca 2014 r.

158. I Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy – „Miłość, Wiara, Nadzieja” w Hajnówce, pod Honorowym Patronatem Pani Olgi Okudżawy – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granie Bez Granic” – czerwiec, lipiec 2014 r.

159.IV Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”, Ogrodniczki, 21-22 czerwca 2014r.

160. X edycja Konkursu Literackiego „Nasze Gniazdo” – Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie – 12 czerwca 2014 r.

161.II Targi Leśnie „Las i My” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Rudka – Szepietowo, 11-12 października 2014 r.

162. XXI Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2014 – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – maj, wrzesień 2014 r.

163. XXII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK – etap okręgowy – Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Białystok, 31 maja 2014 r.

164. Konferencja z okazji XX-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu Podlasia w działalności UTW” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, 16-17 czerwca 2014 r.

165. VII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor – Kolor i Dźwięk wraz z III Międzynarodową Konferencją Naukową „Żydzi Wschodniej Europy” – Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, Białystok 13-15 czerwca 2014 r.

166. Ogólnopolski Konkurs „Las-moja miłość” – Technikum Leśne w Białowieży – 17 października 2014 r.

167. V Zjazd Pacjentów po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej „Daliśmy radę – podzielmy się zwycięstwem” – Fundacja „Pomóż Im” – 8 czerwca 2014 r.

168. Gra miejska#miasto Europa – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum – Białystok, 24 czerwca 2014 r.

169. II Festyn i Targi Spółdzielczości – Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny – Białystok, 28 czerwca 2014 r.

170. XXI Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis 2014 - Warsztaty Organowe” – Ośrodek Kultury w Sejnach,            29 lipca – 3 sierpnia 2014 r.,

171. Sympozjum pt. „Kobiety i ich wizerunek w sferze publicznej. Polska na tle krajów zachodnich” w ramach cyklu „Kobiety w życiu publicznym” – Instytut Studiów Kobiecych, Białystok, 4 lipca 2014 r.,

172. XII edycja Białowieskich Integracji Artystycznych „Peretocze 2014” – Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, Białowieża, 25-26 lipca 2014 r.,

173. V Narwiański Triathlon Bagienny  - Uhowo 2014 – Ośrodek Kultury Fizycznejw Łapach, Uhowo, 26 lipca 2014 r.

174. Konkurs na „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT 2014”. Etap regionalny – Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, 6 czerwca – 18 sierpnia 2014r.,

175. Organizacja wernisażu wystawy zdjęć oraz projekcja filmu poświęconych orlikowi krzykliwemu – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Żednia, Białystok, 15 lipca 2014 r.,

176. Obchody 450-lecia szpitalnictwa w Łomży i 15-lecia nowego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, Łomża, 30 września 2014 r.,

177. Międzynarodowy konkurs „Bajka i legenda świata w życie nam się wplata” – www.egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych Świata ReProMa Jadwiga Wierzbicka, Polska 1 czerwca – 23 października 2014 r.,

178. XIX Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie, 28-29 czerwca 2014 r.,

179. II edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego podsumowującego działania związane z priorytetem MEN „Boję się świata bez wartości” – Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku, Województwo Podlaskie, 17 czerwca 2014 r.,

180. XXIV „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, Mielnik, 2-3 sierpnia 2014 r.,

181. ŁanMjuzik 2014 Festiwal muzyki jazzowej, współczesnej i elektronicznej – Fundacja Art.-Sos Alicji Roszkowskiej, Suwałki 18 lipca 2014 r.

182. Proces budowania powiązań kooperacyjnych podlaskich przedsiębiorstw z  branży logistycznej, handlu międzynarodowego i eksportu pod nazwą „Towarzystwo Współpracy Transgranicznej” – Instytut Odpowiedzialnego Biznesu, Województwo Podlaskie, 2014 rok,

183. „Innowacyjność szansą i wyzwaniem dla współczesnej szkoły” – Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Informacji Społeczno-Pedagogicznych, Białystok,                     10 października 2014 rok.

184. Motorowodne Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych "Necko Endurance 2014" - Augustowski Klub Sportowy "Sparta",  jezioro Necko w Augustowie, 11-13 lipca 2014 rok.

185. XVIII Dni Kleszczel  - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach – 25-27 lipca 2014 r.

186. III Kongres Transportu Publicznego – Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. – Bydgoszcz, 30 października 2014 r.

187. Festiwal Tatarski w Supraślu - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Supraśl, 9-10 sierpnia 2014 r.

188. „My, Szare Szeregi – żywa lekcja historii Powstania Warszawskiego” – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego, Białystok, 1 sierpnia 2014 r.

189. XX Święto Ziemniaka w Mońkach – Jarmark Kresowy – Starostwo Powiatowe w Mońkach – 7 września 2014 r.

190. Podlaskie Święto Rolnika – Urząd Gminy w Korycinie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, 31 sierpnia 2014 r. 

191. Festiwal Smaków Pogranicza – Urząd Gminy w Korycinie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, 24 sierpnia 2014 r. 

192. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów pt. „Nasze – obce – wspólne dziedzictwo kulturowe. Zachowane. Utracone” – Sekcja Antropologii Historycznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków działająca przy Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku – 18-20 września 2014 r.

193. MF Festiwal „Ty i Ja” – Łomża 2014 – Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych „Ja i TY” – Łomża, Drozdowo, Nowogród, Marianowo, 4-7 września 2014 r.

194. Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2014 – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 6 września 2014 r.,

195. Obchody 70-lecia Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz premiera spektaklu „Dziady” w reżyserii Natalii Korczakowskiej – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, 27 września 2014 r.

196. „XVI Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich” – Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski – Sokółka, 16 sierpnia 2014 r.

197. V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych wg regulaminu krajowego „na mokro” – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki w Białymstoku,Rudka, 17 sierpnia 2014 r.

198. VIII Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – Gmina Czarna Białostocka, Karakule, Czarna Białostocka, 6-7 września 2014 r.

199. X Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et Musica” - Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Województwa: podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, 7 września – 19 października 2014 r.

200. XV Biesiada Miodowa w Kurowie – Narwiański Park Narodowy, Kurowo,30-31 sierpnia 2014 r.

201. II edycja programu edukacyjno-profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy” – Polski Czerwony Krzyż, Polska, wrzesień 2014 r. – luty 2015 r.

202. Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie – Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Liwa, 30-31 sierpnia 2014 r.

203. Regionalna Konferencja Upowszechniająca projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Konferencja pt. „Eduscience” drogą do Cyfrowej Szkoły – Instytut  Geofizyki Państwowej Akademii Nauk (PAN) – Białystok, 29.10.2014 r.

204. Konkurs Technotalent 2014 – Fundacja Technotalenty – Białystok, wrzesień, listopad 2014

205. Puszcza Dziedzictwem – 85 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej,35 lat Białowieskiego Parku Narodowego na liście Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO, Europejskie Dni Dziedzictwa, XX Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej – Białowieski Park Narodowy – Białowieża, 18-22 września             2014 r.

206. XV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin Dziecii Młodzieży, Grajewski Klub Kyokushin Karate, Grajewo, 18 października 2014 r.

207. Konkursem czytelniczym  „Czy znasz twórczość…?” , Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarz Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku, Województwo Podlaskie, wrzesień-listopad 2014

208. I Piknik Organizacji Pozarządowych – Federacja dla Łomży, Łomża, 13.09.2014r.

209. Otwarte Mistrzostwa Podlasia w Golfie -  Augustowski Klub Golfa, Augustów, 20-21 września 2014 r.

210. 58 Wystawa – Sprzedaż Ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, Janów, 6-7 października 2014 r.

211. Realizacja programu Polski Czempion w Województwie Podlaskim – PwCSp. z o.o. jako koordynator programu Polski Czemion

212. I Piknik Organizacji Pozarządowych – Federacja dla Łomży, Łomża, 13 września 2014 r.

213. Konkurs o Kryształową Cegłę  - na najlepszą inwestycją budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu – Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, Lublin, 12 grudnia 2014 r.

214. Konferencja pt.: „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie” – Instytut Badań Edukacyjnych, Białystok, 8 września 2014 r.

215.Konferencja pt.: „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE-pompy ciepła” – Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o.o.

216. Warsztaty GOSPEL – Kościół Chrześcijan Baptystów, Białystok,17-19 października 2014 r.

217. Konferencja pt.: „Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie” – Instytut badań Edukacyjnych, Białystok, wrzesień 2014 r.

218. Konferencja pt.: „Najnowsze trendy w ekoinnowacjach OZE - pompy ciepła” – Grupa Kapitałowa „Businness Consulting Group” Sp. z o.o., Białystok, wrzesień 2014 r.

219. XV edycja Rankingu Gazele Biznesu 2014 – Bonnier Bussines (Polska) sp. z o.o. Wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”, Białystok, 22 stycznia  2015 r.

220. „Z leśnikiem na sportowo w Puszczy Augustowskiej i na Pojezierzu Rajgrodzkim” – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Puszcza Augustowska, Pojezierze Rajgrodzkie, październik 2014 r.

221. V Międzynarodowa Gala Sportów Walki MMA CUP/PLMMA -  Unia Sportów Walki – M Lech Gorczak, Białystok, 18 października 2014 r.

222. Plebiscyty: „Lekarz Roku 2014”, „Pielęgniarka Roku 2014” – Media Regionalne Sp. z o.o., wydawca „Kuriera Porannego”, Powiat białostocki, wrzesień – listopad 2014

223. East Side Fight Gala mieszanych sztuk walki – Sport Club Karate, Białystok,15 listopada 2014 r.

224. Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project, ISLP) – Fundacja Edukacji i Nauki, Białystok, Suwałki, Warszawa, wrzesień 2014 – lipiec 2015

225. Marsz Nadziei pod hasłem „Rak to nie wyrok” – Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z siedzibą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym, Białystok,12 października 2014 r.

226. Bieg Niepodległości – Urząd Gminy Sokoły, Sokoły, 24 października 2014 r.

227. Konkurs plastyczno – fotograficzny: Walka Polaków o niepodległość „Co nas łączy…”, Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweyna Nowakowskiego w Białymstoku, Białystok, 8 listopada 2014 r.

228. II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska – nasza niepodległa”. Polacy w walce o niepodległość 1795-1918/22”. I wojna światowa (Wielka Wojna) 1914-1918, Białystok, październik 2014 – czerwiec 2015.

229. Kampania „Pola Nadziei 2014/2015” – Fundacja „Pomóż IM” na rzecz dzieci z Chorobą Nowotworową i Hospicjum dla Dzieci, województwo podlaskie,10 października 2014 r. – 16 czerwca 2015 r.

230. Konkurs literacko-plastyczny pamięci Simony Kossak, Polskie Radio Białystok, Białystok, 1 października 2014 r. 23 stycznia 2015 r.

231. II Regionalna Konferencja dla Dyrektorów i Prezesów Szpitali Regionu Północno-Wschodniego pn. „Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz jej znaczenie w obronie przed roszczeniami. Profilaktyka zakażeń szpitalnych" – PWS Konstatnta S.A. Przedstawicielstwo w Białymstoku, Białystok, 5 grudnia 2014 r.

232. I Konferencja: „Rehabilitacja Uzdrowiskowa - nowe wyzwania i nowe możliwości” – HAL-GEN E. i S. Pacewicz; H.P. i P. Zembrowscy s.j., Supraśl, 11 października 2014 r.

233.          

234. Jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza – Szkoła Podstawowa Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza w Białymstoku, Białystok, 24 października 2014 r.

235. I Chorągwiane Zawody w Ratownictwie – Białystok 2014 „Nie bądź obojętny  i Ty możesz pomóc…” – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Białystok, 25 października 2014 r.

236. III Podlaski Kongres Kobiet – Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm, Białystok, 17 października 2014 r.

237. IV Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z broni pneumatycznej – V Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego, Białystok, 7 listopada 2014 r.

238. Konkurs Krasomówczy Przewodników i Młodzieży Szkolnej – Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego – Zamek Golubski, Golub-Dobrzyń, 14-16 listopada             2014 r., 21-23 listopada 2014 r.

239. Otwarte Mistrzostwa Taekwondoo Freestyle pt. Stop dla dyskryminacji Start dla tolerancji – Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych Systemów BESTIOS, Białystok, 18 października 2014 r.

240. Targi Pracy Politechniki Białostockiej – Biuro Karier Politechniki Białostockiej, Białystok, 21-22 października 2014 r.

241. Patriotyczne Śpiewanie 2014 – wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji 96. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości -  Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, Białystok, 6 listopada 2014 r.

242. III edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego podsumowującego działania związane z priorytetem MEN „Boję się świata bez wartości”  (R. Kapuściński) – Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie          w Białymstoku, Białystok, 12 czerwca 2015 r.

243. III Konferencja Naukowa Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku: ”Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny – wyzwania, perspektywy” – Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 13-14 listopada 2014 r.

244. XII Jesienny Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego – Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2            im. Św. Józefa w Białymstoku, Białystok, 3-7 listopada 2014 r.

245. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich tatarów (od XVI do XXI w.) – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” -  Wydział Filologiczny  - Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 14-15 listopada 2014 r.

246. XIX Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej – Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis”, Białystok, 15 listopada 2014 r.

247. Cykl wydarzeń B2B „Innowacje i outsourcing -  ich wpływ na inwestycje polskich regionów” – New Ideas sp. z o.o., Białystok, 12 listopada 2014 r.

248. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w kategorii „Młodziczki” – Białostocka Akademia Siatkówki, Białystok, 7-9 listopada 2014 r.

249. X Przegląd Pieśni Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Białystok, 7 listopada 2014 r.

250. Sympozjum „Leśnictwo i prawo. Praktyka a Nauka. Stan obecny i perspektywa zmian” - Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Stowarzyszenie „Instytut  Prawnych Aspektów Gospodarowania Środowiskiem”, Białowieża, 15-17 kwietnia 2015 r.

251. Podlaski Konkurs Chemiczny – Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, grudzień 2014 – kwiecień 2015 r.

252. Wojewódzki konkurs dla uczniów klas maturalnych o profilu rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” – XIX edycja – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, Białystok, listopad 2014 – marzec 2015 r.

253. Turniej Wiedzy o Zawodach dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych– VII edycja – Centrum Kształcenia Ustawicznego                                 w Białymstoku, Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego, Pracownia Badań Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku, październik 2014 – marzec 2015

254. Smart City Forum – MM Conferences S.A., Warszawa 11-12 lutego 2015r.

255.Ogólnopolska Konferencja Forum Uczelni Technicznych w Białymstoku – Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej, 24-26 października 2014 r.

256. VII edycja Diecezjalnego Konkursu „Święci i bohaterowie Ziemi Łomzyńskiej” Konkurs literacki, plastyczny i multimedialny – Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Łomża, marzec-maj 2015 r. (Gala Finałowa 29 maja 2015 r.)

257. IV edycja Konkursu i Turnieju Literackiego „Artur Grottger słowem malowany” – Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, Supraśl, 20 lutego 2014 r.

258. II edycja konkursu „Zabytki Podlasia w miniaturze” oraz wystawa prac pokonkursowych – Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 16 lutego – 30 kwietnia 2015 r.

258. Międzynarodowa gala wręczenia Medalu Serce Ziemi  - Fundacja „Swiatowa Organizacja Koluchstyl”, Porosły-Kolonia, 10 grudnia 2014 r.

259. XIII Święto Origami VIII Regionalny Konkurs „Mistrz Origami” – Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami, Białystok 7 marca 2015 r.

260.Wojewódzki Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych „Mikołaj Koperniki jego czasy” – Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernikaw Białymstoku, Białystok, 16.12.2014 r., 16.04.2015r.

261. VIII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny (8th International Forum on Innovative Technologies for Medicine) – Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia, Supraśl 4-6 grudnia 2014 r.

262. III edycja Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa…” Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych…- Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej  Nr 5 w Białymstoku - styczeń-marzec 2015 r.

263. VII edycja Konkursu Święci i bohaterowie Ziemi Łomżyńskiej pod hasłem „Święci świadkami prawdy” – Katolickie Gimnazjum i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Łomża, marzec-maj 2015 r.

264. Targi pracy dla osób z niepełnosprawnością połączone z konferencją „Współpraca międzysektorowa na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością” – Fundacja Aktywizacja, Oddział w  Białymstoku, 19.11.2014 r.

265. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współpraca trans graniczna na wschodnim pograniczu Polski” – Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, 23-24 kwietnia 2015 r.

266. Polmozbyt Plus Polish Open Kaliber 2014  - Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber”, Białystok, 27-30.11.2014 r.

267. Konkurs Kolędy i Piosenki Świątecznej „Niech kolęda się niesie po świecie…” - Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku, Białystok, 6 grudnia 2014 r.

268. Plebiscyty: „Najpopularniejszy Nauczyciel Wychowania Fizycznego 2014”, „Najpopularniejszy Uczeń – Sportowiec 2014”, „Najpopularniejszy Sportowiec Województwa Podlaskiego 2014” – Media Regionalne sp. z o.o., wydawca „gazety Współczesnej”, Białystok, 30 października 2014 – 19 grudnia 2014 r., styczeń 2015 r.

269. XXI Podlaska Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Inwentarza – Białostocki Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza, Białystok, 13-14 grudnia 2014 r.

270. XV Maraton Pisania Listów Amnesty International  - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, Białystok, 10-12 grudnia 2014 r.

271. XXI Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza – Białostocki Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza, Białystok, 13-14 grudnia 2014 r.

272. Charytatywny Koncert Świąteczny – ELSA Białystok, Białystok, 21 grudnia 2014 r.

273. X Koncert Recytacji Prozy – Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku, Białystok, 21 lutego 2015 r.

274. Konferencja „Białystok 60+” – Fundacja Laboratorium badań i Działań Społecznych „SocLab”, Białystok 15 grudnia 2014 r.

275. Konkurs Muzyczne i Literackie Debiuty oraz  Koncert „Gramy dla Ciebie” poświęcony pamięci Wiesława Szymańskiego – Polskie Radio Białystok S.A. –Białystok, 03.12.2014 r., 28.02.2015r.

276. XXII Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2015” – Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce, Białystok, 15, 19 lutego 2015 r.

277. IV Festiwal „Kultura bez granic – Siemiatycze 2015” – Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce, Siemiatycze,                         26 lipca 2015 r.

278. XXXI „Kupalle” (Noc Świętojańska) – Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce, Białowieża, 4 lipca 2015 r.

279. XXX Święto Kultury Białoruskiej – Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce, Białystok 31 maja 2015 r.

280. XXI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok – Grodno” – Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego                 w Polsce, Białystok, 30 sierpnia 2015 r.

281. Rekolekcje z O. Adamem Szustakiem "Ze ślimakiem na czole, czyli po co światu chrześcijanie" – Fundacja Budujemy Ludzi Pokolenia JP II - Białystok, 9-11.01.2014 r.

282. II edycja Konkursu Recytatorskiego imienia Poetów Polskich  - Stowarzyszenie Schola Humana, Białystok, 11 grudnia 2014 r.

283. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w Badmintonie – Klub Sportowy Białystok, 14-15.12.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook