Dodana: 3 czerwiec 2015 14:19

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2021 15:47

Logo Województwa Podlaskiego

 

Logotyp marki Województwo Podlaskie został zaprojektowany przez profesora Leona Tarasewicza, urodzonego i zamieszkującego na białostocczyźnie. Znajomość Województwa Podlaskiego, jego historii, różnorodności religijnej, krajobrazów, sztuki ludowej oraz lokalnej społeczności i jej obyczajów zaowocowała stworzeniem logotypu, który łączy w sobie tradycję, występującą chociażby w charakterystycznym krzyżowym hafcie ludowym, z elementami współczesnymi, charakterystycznymi dla twórczości profesora Tarasewicza.
Głównym motywem logotypu pozostał ważny dla Województwa żubr, który został zbudowany przez artystę z wielu różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego.

Logotyp Województwa Podlaskiego, jest symbolem graficznym używanym we wszelkich przejawach identyfikacji wizualnej Województwa Podlaskiego, w szczególności w materiałach reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub wspierającym jest Województwo Podlaskie oraz do oznakowania przedsięwzięć współorganizowanych lub współfinansowanych przez Województwo Podlaskie. Wykorzystanie logotypu Województwa Podlaskiego w innych przypadkach  wymaga każdorazowej zgody Marszałka Województwa Podlaskiego. Zgodę wydaje się na podstawie pisemnego wniosku kierowanego do Marszałka Województwa Podlaskiego

Wniosek na wykorzystanie Logo Województwa Podlaskiego

Logotyp Województwa Podlaskiego nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych.

Zasady wkorzystywania logo zostały zapisane w Księdze Identyfikacji Wizualnej Województwa Podlaskiego

 

Projekty, na których umieszczone zostanie logo, należy skonsultować z pracownikami Referatu Promocji pod numerami telefonu 85 6654452; 85 6654453; 85 6654454.  

Podstawowe zasady stosowania logotypu

 

Dopuszczalne są następujące formy logotypu z hasłem, w wersjach polskiej i angielskiej. W każdym przypadku obowiązuje przedstawione zachowanie proporcji.

Pole ochronne

Pole ochronne

Pole ochronne określa obszar wokół logotypu i pola podstawowego, który musi pozostać niezagospodarowany. Nie jest dopuszczalne stosowanie form graficznych bądź tekstowych w ramach tego obszaru.

 

Tła marki
Podstawowy kolor tła: biały.
Inne dopuszczalne tła: czarny i srebrny (Pantone 877C)

Dozwolone formy kadrowania

Warianty monochromatyczne

Warianty monochromatyczne do zastosowania w druku jednokolorowym oraz przy korzystaniu z technologii, w których zastosowanie koloru nie jest możliwe.

Formy niedozwolone
Przykłady niedozwolonych form zastosowania logotypu

 

 

Typografia
Podstawowym fontem do komunikacji marki Województwo Podlaskie jest rodzina fontów News Gothic. Do edycji tekstów w platformie PC oraz komunikacji internetowej dopuszcza się stosowanie systemowego fontu Arial.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook