Dodana: 22 luty 2021 15:20

Zmodyfikowana: 25 luty 2021 12:15

Historia papieża Piusa XI – „Polaka wśród Polaków”

Stulecie Bitwy Warszawskiej stało się okazją do wydania książki „Achille Ratti – Pius XI. Znalazłem w Polsce drugą Ojczyznę”. Marek Hyjek, autor publikacji, przybliża osobę pierwszego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nuncjusza apostolskiego w Warszawie, późniejszego papieża Piusa XI. Książkę wzbogacono w unikatowe fotografie oraz wycinki z prasy codziennej z ówczesnego okresu. Pozycja powstała dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Okładka książki.

Publikacja książkowa przypomina nam papieża Piusa XI, którego postać trwale wpisała się w historię odradzającego się państwa polskiego. Jego posługa najpierw wizytatora apostolskiego, następnie nuncjusza, a od 1922 roku następcy św. Piotra, stanowi piękną i wzruszającą historię z urodzenia Włocha, z wyboru „Polaka wśród Polaków”. W latach jego pontyfikatu Polacy z sentymentu wspominali okres jego trzyletniego pobytu w Warszawie, czego dowodem na jego miłość do Polski były wypowiedziane przez niego słowa, jako wizytatora apostolskiego: „Znalazłem w Polsce drugą Ojczyznę”.

Środek książki ze zdjęciem.

Pius XI był świadkiem przełomowych zdarzeń w historii pierwszych lat niepodległej Polski, co stało się głównym motywem powstania ksiązki. Rocznica polskiego zwycięstwa nad Rosją bolszewicką w roku 1920 stanowi pamiętną kartę w dziejach narodu polskiego, ponieważ była to jedna z bitew, która przesądziła losy świata. Rozgromienie Armii Czerwonej na przedpolach Warszawy, a później ostateczny cios Wojska Polskiego zadany bolszewickim siłom w Bitwie Niemeńskiej, pozwoliły Polakom cieszyć się w pełni z odzyskanej wolności.

Publikacja jest próbą odkrywania historii, która pomimo upływu stu lat jest wciąż aktualna. Jest ona inspiracją do poczucia dumy i godności narodowej wśród Polaków, którą Pius XI podziwiał. Pomaga nam również zrozumieć udział Ojca Świętego w polskiej historii, kapłana z dalekich Włoch zakochanego w Polsce oraz w polskim narodzie, który czynił na jego rzecz wiele dobra.

tekst i fot.: Cezary Rutkowski

red.: Małgorzata Półtorak

facebook