Dodana: 22 lipiec 2010 11:24

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2010 11:24

Wystawa "Żyjemy razem" w Krynkach

24 lipca w Centrum Krynek nastąpiło uroczyste otwarcie wielkoformatowej wystawy ŻYJEMY RAZEM.

To trzecia już miejscowość, do której wystawa zawitała, po Grajewie i Siemiatyczach. Prezentowane na niej prace powstały na warsztatach realizowanych w 12 miejscowościach naszego województwa. Projekt, koordynowany przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, dotyczy wielokulturowości,  zgodnej koegzystencji  ludzi różnych narodowości, wyznań, statusu społecznego, poglądów itd. Wystawa prezentowana będzie w ramach Dni Krynek.”

KRYNKI „Żyjemy razem – warsztatowe spotkania międzykulturowe”

Krynki to ciekawe i bogate historycznie miasteczko  pogranicza.  Krzyżowały się tu fale osadnictwa polskiego, ruskiego, litewskiego. Od wielu lat żyją obok siebie katolicy, wyznawcy prawosławia, judaizmu i islamu. Na każdym kroku można spotkać ślady życia różnych narodowości i religii. Kościoły, cerkwie, synagogi, meczety w połączeniu z  otaczającą przyrodą tworzą specyficzny – magiczny klimat.

Realizując projekt, w czasie różnorodnych działań z młodzieżą, związanych z wielokulturowością, pragnęliśmy osiągnąć wzrost tolerancji wobec odmienności kulturowej i wyznaniowej oraz nawiązanie dialogu międzykulturowego. Nasze działania były prowadzone w formie:

· cyklu warsztatów fotograficznych, na których młodzież poznała historię fotografii, podstawowe zasady robienia dobrych zdjęć, odbyła wycieczki plenerowe połączone z fotografowaniem zabytków Krynek i okolic;

· warsztatów plastycznych, mających na celu pomoc w zrozumieniu zagadnienia wielokulturowości, poznanie miejsc i obiektów związanych z wielokulturowością miejscowości (polską, białoruską, żydowską, tatarską, katolicką, prawosławną) i ich historię oraz  wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, grafika, pastele, akwarele, kolaż i inne),  według własnego pomysłu z wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy;

. warsztatów dziennikarskich poświęconych  dziedzictwu podlasia, gdzie nadal żywe są  tradycje białoruskie, ukraińskie, litewskie, tatarskie a także zachowane  ślady wielowiekowej obecności polskich Żydów.

Podsumowaniem warsztatów jest prezentacja multimedialna, pocztówka, wystawa prac uczestników oraz film prezentujący działania prowadzone podczas warsztatów.

Elżbieta Czeremcha
koordynator projektu

 

 

facebook