Dodana: 30 kwiecień 2020 15:24

Zmodyfikowana: 8 maj 2020 14:27

USK w Białymstoku wznawia planowe przyjęcia pacjentów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Białymstoku od poniedziałku (04.05) wznawia planowe przyjęcia. Pacjenci będą informowani o terminach hospitalizacji i zabiegów telefonicznie przez pracowników poszczególnych klinik.

Ilustracja do artykułu USK.jpg

Wprowadzone zostają również dodatkowe procedury, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi szpitala. Pacjenci zgłaszający się na planową hospitalizację, będą musieli przejść przez wstępną kwalifikacją, prowadzoną w ustawionych przed szpitalem namiocie i kontenerze.

Obowiązkowy pomiar temperatury i ankieta

Każdy pacjent będzie miał mierzoną temperaturę oraz będzie zobowiązany do wypełnienia szczegółowej ankiety epidemiologicznej. Nie będą przyjmowani pacjenci z objawami ostrej infekcji wirusowej. Wywiad i badanie kliniczne będą decydować o tym, czy pacjent będzie kierowany na wymaz w kierunku koronowirusa. W przypadku wyniku pozytywnego i w zależności od stanu zdrowia pacjenci będą kierowani na izolację domową bądź przekazywani do szpitali jednoimiennych w Białymstoku lub w Łomży. Chorzy, po zakończeniu leczenia i uzyskaniu wyniku negatywnego, będą w późniejszym terminie przyjmowani do szpitala.

Hospitalizacja w pełnym reżimie sanitarnym

Pacjenci, którzy nie będą testowani (czyli u których wywiad i badanie kliniczne będą wskazywać na minimalne ryzyko zakażenia) będą przyjmowani do szpitala z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego – każdy pacjent będzie traktowany jako potencjalnie zakażony. W chwili obecnej szpital posiada odpowiednią ilość środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, tak by zabezpieczyć właściwie personel i pacjentów. Ponadto te materiały są już dostępne na rynku i będą systematycznie uzupełniane.

Wkrótce otwarte również kliniki i poradnie

Biorąc pod uwagę, że w USK wiele klinik to jednostki monopolistyczne, czyli jedyne w regionie północno-wschodniej Polski, placówce zależy, by pacjenci mogli otrzymać właściwą pomoc. Dyrekcja szpitala planuje w najbliższym czasie przywrócić również wizyty w poradniach specjalistycznych - za ich pośrednictwem bowiem kwalifikowani są pacjenci na planowe hospitalizacje.

***

Planowe przyjęcia w USK w związku z sytuacją epidemiologiczną zostały zawieszone 17 marca. Od tego czasu przyjmowani byli jedynie pacjenci w stanie zagrożenia życia, a także z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby onkologicznej.

źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny
oprac. Anna Augustynowicz
fot. Archiwum UMWP

facebook