Dodana: 8 maj 2020 13:46

Zmodyfikowana: 11 maj 2020 10:15

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku wznawia przyjęcia do porodów rodzinnych

Od piątku (08.05) Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Białymstoku umożliwił przyjęcia do porodów rodzinnych z jednoczesnym uwzględnieniem procedur sanitarnych i epidemiologicznych. Zasady mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno rodzącym, jak i personelowi medycznemu USK.

Ilustracja do artykułu USK.jpg

Zgodnie z obowiązującymi zasadami przy porodzie rodzinnym:

- może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca, która zamieszkuje z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem (mąż/partner lub inna bliska osoba);

- nie może towarzyszyć osoba, która jest objęta kwarantanną, izolacją, nadzorem sanepidu lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji;

- rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny, przez 14 dni przed terminem porodu, ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania zagrożenia koronawirusem;

- osoba towarzysząca przy przyjęciu do szpitala, podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca tj. ma wykonywamy pomiar temperatury ciała oraz musi wypełnić i potwierdzić podpisem formularz ankiety epidemiologicznej;

- decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna SOR-u Ginekologicznego po wstępnym badaniu i przeanalizowaniu ryzyka epidemiologicznego.

Szczegółowe zasady obowiązujące przy porodach rodzinnych dostępne są na stronie internetowej szpitala w zakładce Dla pacjenta/przyjęcie do porodu oraz w zakładce Covid-19/ważne komunikaty.

Źródło: Rzecznik Prasowy USK w Białymstoku

red. Cezary Rutkowski

fot. archiwum UMWP

facebook