Dodana: 11 luty 2021 13:14

Zmodyfikowana: 12 luty 2021 13:35

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Suwałkach. Za darmo i bez skierowania

W czwartek (11.02) po raz trzeci odbyło się Suwalskie Forum Psychiatryczne, w trakcie którego otwarto Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach. W wydarzeniu wzięła udział Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zaproszeni przedstawiciele władz przecinają wstęgę

Otwarcie miało miejsce podczas III Suwalskiego Forum Psychiatrycznego. 

- Tylko skoordynowane działania pozwolą na lepsze zdiagnozowanie problemów i wprowadzenie działań systemowych w terapii na poziomie indywidualnym dziecka czy nastolatka z trudnościami psychicznymi – oceniła Wiesława Burnos. - Problem jest ogromny. Możliwość powołania takich ośrodków pojawiła się w ubiegłym roku i sukcesywnie powstają one na terenie naszego województwa – dodała.

Terapia indywidualna i grupowa

– To miejsce uruchomiliśmy dzięki wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego i finansowaniu usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia – przyznała Bożena Łapińska, dyrektor suwalskiego szpitala psychiatrycznego. - Co ważne opieką objęte zostaną dzieci przed rozpoczęciem realizacji nauki szkolnej i realizujące obowiązek szkolny oraz młodzież kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych – dodała.

W poradni psychologicznej, w ramach umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, prowadzona będzie diagnostyka psychologiczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna, a także zapewnione wsparcie. Porad udzieli psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy.

Do ośrodka mogą zgłaszać się dzieci i młodzież, borykające się z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami psychicznymi, ale nie tylko oni. Specjaliści udzielą pomocy również rodzicom, których dzieci mają problemy.

Za zgodą rodziców

Placówka czynna jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w tym dwa razy w tygodniu do godz. 20.00. Co ważne, nie jest wymagane skierowanie. Terapeuci udzielą pomocy wszystkim potrzebującym. Jest tylko jeden wymóg: dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

Remont obiektu został sfinansowany ze środków własnych szpitala, natomiast Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 50 tys. zł dotacji z budżetu województwa na zakup wyposażenia, tj. sprzętu komputerowego i mebli w trzech ośrodkach pomocy psychologicznej (w Suwałkach, powiecie suwalskim i sokólskim).

W otwarciu ośrodka uczestniczyli również: poseł Jarosław Zieliński, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący suwalskiej rady miejskiej oraz radni sejmiku województwa podlaskiego: Bogdan Dyjuk i Cezary Cieślukowski.

III Suwalskie Forum Psychiatryczne odbyło się w Światowy Dzień Chorego, który w 1992 r. ustanowił papież Jan Paweł II.

 

tekst: Barbara Likowska-Matys
red.: Aneta Kursa
fot.: Agencja Opublikowani

 

facebook