Dodana: 8 czerwiec 2021 12:48

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2021 12:48

Otwarcie zmodernizowanej części szpitala w Łapach

Prace remontowe objęły przeniesioną stację dializ i kilka poradni specjalistycznych działających w łapskim szpitalu. Doposażono także szereg sal zabiegowych. W ramach unijnego projektu samorząd województwa wsparł inwestycję kwotą ponad 3,2 mln zł. W otwarciu wyremontowanej części szpitala w poniedziałek (07.06) wziął udział Marek Malinowski, członek zarządu województwa odpowiedzialny za sektor zdrowia.

Zmodernizowana sala w szpitalu powiatowym w Łapach

Prace w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach to duży projekt kosztujący łącznie ponad 4,5 mln zł. Większość tej kwoty – 3,2 mln zł - została sfinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 700 tys. zł dołożyła Gmina Łapy, 370 tys. zł Powiat Białostocki i 167 tys. zł łapski szpital.

- Gratuluję tej inwestycji wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację projektu – mówił Marek Malinowski. - Ważne są każde pieniądze zainwestowane w jednostki opieki zdrowotnej. Poprawa jakości usług medycznych to jeden z priorytetów obecnego zarządu.

Podkreślił również, że w czasie pierwszej fali pandemii Samorząd Województwa Podlaskiego utworzył Podlaski Pakiet Zdrowotny (PPZ), zasilony kwotą ponad 60 mln zł. Dodał, że zarząd województwa wsparł również z tej puli m.in. szpitale powiatowe. Łapski szpital otrzymał 100 tys. zł dotacji na środki ochrony osobistej. 

Realizacja projektu pozwoliła na remont poradni: kardiologicznej, ortopedyczno-urazowej, gruźlicy i chorób płuc. Z kolei gabinet zabiegowy i blok operacyjny (w zakresie urazowo-ortopedycznym) zyskały nowoczesne wyposażenie, podobnie jak pracownia badań nieinwazyjnych serca oraz sala intensywnej opieki medycznej na oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii. Stacja dializ została przeniesiona i wyremontowana.

- Modernizacja była konieczna. Szpital funkcjonuje od 1973 r. i w zasadzie nie był remontowany. Stacja dializ nigdy, odkąd funkcjonuje. Te pomieszczenia, w których teraz przebywamy to były wąskie korytarze bez okien – mówiła Urszula Łapińska, dyrektor SP ZOZ w Łapach dodając, że m.in. sprzęt do zabiegów ortopedycznych jest już wykorzystywany i służy pacjentom. Dyrektor poinformowała również, że w nowych poradniach chorzy będą przyjmowani od wtorku.

Z usług medycznych w łapskim szpitalu - których jakość podniosła się dzięki modernizacji - ma korzystać rocznie 2,6 tysiąca pacjentów. Przebudowa szpitala trwała 2 lata.

W otwarciu zmodernizowanych poradni oraz stacji dializ uczestniczyli Jan Perkowski – starosta białostocki, Roman Czepe – wicestarosta białostocki oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Barbara Likowska-Matys, Cezary Rutkowski
fot.: Paulina Tołcz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook