Dodana: 6 grudzień 2013 11:35

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2013 11:35

Wyciąg nart wodnych, ścianka wspinaczkowa oraz park linowy w Szelmencie

Kalendarium:

1. Projekt „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki” uzyskał  na podstawie uchwały Zarządu Województwa  Podlaskiego nr 103/1407/2012 z dnia 19 czerwca 2012r. dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III Rozwój Turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu w kwocie 5 585 782,02zł.

2. Przetarg na wykonawców zadania inwestycyjnego został ogłoszony w dniu 1 lutego 2013r.

3. W dniu 27 marca 2013r. zostały zawarte umowy z wykonawcami robót budowalnych. Wyciąg nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą  zapleczową wybuduje firma HYDROBUD Kielczyk spółka jawna z siedzibą w Białymstoku. Park linowy i ściankę  wspinaczkową wybuduje firma Project Outdoor Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w  Bielsko-Białej.

4. Roboty budowalne rozpoczęto w dniu 17 kwietnia 2013r.

5. Budowę parku linowego i ścianki wspinaczkowej zakończono w dniu 10.09.2013.

6. Zgoda na użytkowanie została wydana przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach w dniu 30 września 2013r.   
 

facebook