Dodana: 8 kwiecień 2020 15:11

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2020 15:11

Ułatwienia dla przedsiębiorców z branży turystycznej

Branża turystyczna, jako jedna z pierwszych doświadczyła ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Chcąc wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym czasie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocowy dla pożyczkobiorców. Propozycja skierowana jest zarówno do osób, które już skorzystały z pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej, jak i tych, które dopiero się na nią zdecydują.

Ilustracja do artykułu szelment.jpg

Ułatwienia w spłacie długu obejmują:

  • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek.
  • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.
  • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy.
  • Brak wymaganego wkładu własnego.
  • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Aby skorzystać z powyższych ułatwień, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego - link do strony.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

za: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
oprac. Anna Augustynowicz

facebook