Dodana: 19 luty 2021 15:35

Zmodyfikowana: 23 luty 2021 09:27

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

21 lutego jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Jego obchody zostały zainicjowane w 1990 roku przez ówczesną Prezes Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych – Titinę Loizides.

Fragment budynku, choinka i brama w śniegu.

Dzień Przewodnika Turystycznego jest formą promowania się przewodników turystycznych na szczeblu lokalnym. Tego dnia przewodnicy bezpłatnie oprowadzają mieszkańców po terenie obsługiwanym przez danego przewodnika. Ma to pokazać pracę przewodnika lokalnym społecznościom, a także uzmysłowić lokalnym władzom, jaka rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a przede wszystkim w kreowaniu wizerunku miasta i regionu.

Niestety, jak nas poinformowano w Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku, w tym roku z uwagi na obowiązujące wciąż obostrzenia epidemiologiczne, podlascy przewodnicy nie będą mogli uczcić swojego święta bezpłatnym oprowadzaniem turystów. Natomiast cały czas trwają w tym stowarzyszeniu wewnętrzne szkolenia przewodników, aby z chwilą złagodzenia lub ustąpienia pandemii, przewodnicy turystyczni zrzeszeni w Regionalnym Oddziale PTTK mogli służyć swoją pasją i wiedzą wszystkim chętnym do poznania dziejów wielu urokliwych miast naszego regionu.

oprac.: Jerzy Górko
red.: Władysław Tokarski
fot.: Kamil Timoszuk

facebook