Dodana: 5 grudzień 2017 13:24

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2017 13:24

Podlaskie Forum Pełnomocników

We wtorek, 5 grudnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, odbyło się Podlaskie Forum Pełnomocników. Udział w nich wzięli pracownicy, którzy w jednostkach samorządu terytorialnego zajmują się współpracą i nadzorem nad organizacjami pozarządowymi oraz realizacją zadań publicznych.

Ilustracja do artykułu P1400519.jpg

Spotkanie otworzył Maciej Żywno, Wicemarszalek Województwa Podlaskiego.

W programie spotkania:

  • Działania podejmowane w kraju na rzecz III sektora, w tym powołanie Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
  • Dobre praktyki w realizacji polityk publicznych- inspiracje i rekomendacje członków Forum Pełnomocników -uczestników wizyt studyjnych we Włoszech
  • Efekty stosowania narzędzia regrantingu w województwie podlaskim oraz rozwiązania wykorzystywane w innych częściach Polski
  • Katalog rzeczowy na potrzeby realizacji zadań publicznych
  • Istota i praktyka stosowania klauzul społecznych.

 

W spotkaniu wzięli też udział członkowie Podlaskiej Sieci Pozarządowej.   

facebook