Dodana: 29 wrzesień 2018 14:32

Zmodyfikowana: 29 wrzesień 2018 14:32

Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych

„W przyszłość z refleksją o przeszłości” - to hasło tegorocznego forum organizacji pozarządowych, które odbywa się w dniach 29 września - 30 września 2018 r. Miejscem spotkania są SPODKI przy ul. Świętego Rocha 14, w Białymstoku. W otwarciu Forum wziął udział m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno.

Ilustracja do artykułu Forum Organizacji Pozarządowych (2).jpg

Główną ideą Forum jest integracja sektora i stworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, dotyczących:

- historii ruchu obywatelskiego,
- kluczowych wartości  III sektora,
- doświadczeń 15 lat działalności na rzecz pożytku publicznego, 
- skutecznego liderowania, animowania środowisk lokalnych.

Organizatorzy mają nadzieję, że to spotkanie pozwoli określić, w jakim kierunku powinny iść zmiany, jakie są perspektywy rozwoju sektora, co zrobić, aby trwał w nim „zdrowy duch obywatelski”. Warto wspólnie zastanowić się, jakie warunki są potrzebne, aby utrzymać zaangażowanie mieszkańców, zachęcić do wspólnego diagnozowania i rozwijania potencjału społeczności.

Pierwszy dzień jest poświęcony wspólnej refleksji i dyskusji, a tematem drugiego dnia będzie podniesienie kompetencji członków organizacji.

 

facebook