Dodana: 28 luty 2018 15:19

Zmodyfikowana: 28 luty 2018 15:19

Forum Organizacji Pozarządowych

W najbliższy piątek, 2 marca, w Białymstoku odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie będzie dotyczyło funkcjonowania trzeciego sektora, nowych możliwości finansowania i promocji działań oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Ilustracja do artykułu org.jpg

Forum odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, w godz. 9.30-16.00. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Białymstoku wraz ze stowarzyszeniem Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych i Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Będzie to otwarte spotkanie adresowane do organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Białegostoku. Ponieważ wiele elementów programu ma charakter uniwersalny, poszerzający zasób wiedzy przedstawicieli trzeciego sektora i samorządu, mogą wziąć w nim udział także organizacje działające w województwie podlaskim.

 Celem tego spotkania jest podjęcie dyskusji na temat aktualnych zagadnień, które warunkują funkcjonowanie organizacji pozarządowych – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Zależy nam szczególnie na wymianie doświadczeń uczestników spotkania w aspekcie współpracy z administracją publiczną, a także społecznością lokalną.

W programie forum jest też poznanie nowych możliwości finansowania i promocja działań podejmowanych przez trzeci sektor. Forum będzie miało aktywny charakter. Uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych, prezentacjach.

Gośćmi specjalnymi Forum będą: Aleksandra Zemke – założycielka organizacji pozarządowej Smilemundo, która zajmuje się tworzeniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych promujących zrównoważony rozwój i Szymon Hołownia – dziennikarz, publicysta, pisarz, założyciel fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka, które pomagają dzieciom m.in. z Zambii, Rwandy, Konga i Senegalu.

za: UM Białystok

facebook