Dodana: 30 grudzień 2019 13:30

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2019 13:30

Teatr Dramatyczny podsumował realizacje ministerialnych projektów

W mijającym roku Teatr Dramatyczny realizował aż cztery projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Podlaskiego. Instytucja zorganizowała trzecią edycję festiwalu „Kierunek Wschód”, warsztaty dla nauczycieli „Teatr – Lubię to!”, w październiku odbyła się premiera spektaklu „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”, a w grudniu została zdigitalizowana kolejna część zbioru archiwum artystycznego.

Ilustracja do artykułu konferencja_projektyTD_fot_Ewa_Krajewska.jpg

Teatr Dramatyczny podsumował realizacje ministerialnych projektów
W mijającym roku Teatr Dramatyczny realizował aż cztery projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Podlaskiego. Instytucja zorganizowała trzecią edycję festiwalu „Kierunek Wschód”, warsztaty dla nauczycieli „Teatr – Lubię to!”, w październiku odbyła się premiera spektaklu „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”, a w grudniu została zdigitalizowana kolejna część zbioru archiwum artystycznego.
W poniedziałek (30.01) odbyła się konferencja prasowa, podczas której podsumowano realizację projektów realizowanych w 2019 r. 

- Cieszę się, że nasze pomysły zyskują aprobatę osób oceniających ministerialne wnioski. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury oraz urzędu marszałkowskiego udaje nam się wzbogacić nie tylko naszą ofertę edukacyjną, ale także artystyczną. Dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w pisanie projektów, ale także za ich świetne przygotowanie i realizację – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Kierunek Wschód po raz trzeci 
Na przełomie września i października instytucja już po raz trzeci zorganizowała przegląd „Kierunek Wschód III”. Do Białegostoku ponownie przyjechały teatry z krajów Europy Wschodniej, Partnerstwa Wschodniego, ale także artyści dotykający w swoich spektaklach tematyki pogranicza. W trakcie tegorocznego wydarzenia wystąpiły m.in. Narodowy Akademicki Teatr im. Iwana Franki z Kijowa na Ukrainie, Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały z Mińska na Białorusi, Teatr OKT/Wilno z Litwy, czy Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii w Mińsku na Białorusi. 

Jak podkreśla Dyrektor Teatru Dramatycznego Piotr Półtorak, w tym roku zaproszenie na festiwal przyjęły niezwykle cenione teatry. Po raz pierwszy w historii sceny TD wystąpili artyści z Gruzji – z Państwowego Teatru Dramatycznego im. Waży Pszawellego w Telawi – najstarszej sceny w tym kraju. Publiczność mogła także obejrzeć „Lwów nie oddamy” - cenione i nagradzane przedstawienie Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa. Widzowie przyjęli wszystkie spektakle niezwykle entuzjastycznie.
- Myślę, że tegorocznym przeglądem postawiliśmy poprzeczkę niezwykle wysoko. Mam nadzieję, że w 2020 roku uda nam się zorganizować festiwal na równie wysokim poziomie – dodaje Piotr Półtorak.

Najsłynniejsza polska koza w stolicy województwa
W październiku odbyła się premiera spektaklu dla najmłodszych „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”. Tym razem najsłynniejsza polska koza zawitała na Podlasie. Przedstawienie, na podstawie legendarnego utworu ”Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza w adaptacji Leona Moszczyńskiego, wyreżyserował Michał Dąbrowski. W ramach ministerialnego dofinansowania Koziołka Matołka mogły poznać m.in. dzieci mające na co dzień, utrudniony dostęp do oferty kulturalnej oraz podopieczni ośrodków Caritas i ELEOS. Teatr wydał także specjalną książeczkę dla najmłodszych „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”. W lutym 2020 roku przedstawienie wejdzie na stałe do repertuaru teatru.

 

 „Teatr –Lubię to!” – warsztaty dla nauczycieli
Także w październiku odbyły się szkolenia w ramach zadania „Teatr – Lubię to!”. Teatr Dramatyczny przygotował program, który miał pomóc ponad stu pedagogom podnieść ich umiejętności i kwalifikacje w pięciu obszarach tematycznych. Dzięki spotkaniom z reżyserami i aktorami, nauczyciele będą mogli lepiej zrozumieć spektakl teatralny, nauczyli się jak poprowadzić koło teatralne, stworzyć szkolne przedstawienie, a także mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności w zakresie recytacji i emisji głosu. Wiedza praktyczna i teoretyczna zostały zebrane w zeszytach teatralnych, które w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej teatru.
Partnerem projektu było Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. 

 

Teatr, UwB i Fundacja SocLab 
Partnerem obydwu projektów był także Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Teatr oraz Instytut od ponad roku współpracują zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i dydaktycznej. Współpraca ta zaowocowała m.in. organizacją ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne” oraz wydarzeniem „Wyprawa do Samotnej Góry” w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Badacze z Instytutu Socjologii przygotowali raporty ewaluacyjne dwóch zrealizowanych zadań: „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” oraz „Teatr – Lubię to!”.

- Dzięki przeprowadzonej ewaluacji spektaklu „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” będzie możliwe lepsze jego dostawanie do zróżnicowanych grup wiekowych odbiorców poprzez modyfikacje niektórych elementów. Natomiast dzięki ewaluacji szkoleń w ramach projektu „Teatr - Lubię to!” możliwe będzie poszerzenie tematyczne proponowanych przez Teatr warsztatów, tak aby były one dopasowane do bieżących potrzeb nauczycieli – powiedziała dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska z Instytutu Socjologii UwB.

Raporty ewaluacyjne powstały na podstawie badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab:

- We współczesnej Polsce coraz więcej mówi się o potrzebie prowadzenia programów edukacji kulturalnej. Osoby odpowiedzialne za politykę na różnych szczeblach zaczynają zdawać sobie sprawę, że kultura nie jest tylko miłym dodatkiem do codziennego życia, ale stanowić może istotną dźwignię rozwoju ekonomicznego i społecznego. Zarówno miasto Białystok jak i województwo podlaskie stoją jeszcze przed wyzwaniem stworzenia programów edukacji kulturalnej, dlatego cieszymy się, że projekty takie jak Teatru Dramatycznego, wyznaczają w tym zakresie dobre praktyki. Ufamy, że jako socjologowie możemy wnieść swoje doświadczenie badaczy i ewaluatorów, żeby podnieść jakość edukacji kulturalnej, a jednocześnie sami możemy wiele nauczyć się od dużej i doświadczonej instytucji kultury – powiedział dr Maciej Białous z Instytutu Socjologii UwB.

Historia Teatru w sieci
W kończącym się roku Teatr dokonał także digitalizacji materiałów, które znajdują się w archiwum artystycznym instytucji. W ramach zadania „Archiwum cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap II” zdigitalizowano ponad 5000 elementów, wśród których znajdują się zdjęcia, afisze, plakaty, programy. Partnerem zdania były Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok oraz Archiwum Państwowe w Białymstoku. Zdigitalizowane zasoby można oglądać w serwisie internetowym www.archiwum.dramatyczny.pl. Dodatkowym elementem realizacji zadania było wydanie folderu edukacyjnego „75 lat Teatru Dramatycznego”. Wydawnictwo zawiera rys historyczny autorstwa Marka Kietlińskiego - Dyrektora Archiwum Państwowego oraz wybrane zdjęcia poddane digitalizacji.


31 grudnia, osoby które dokonają zakupu biletów w Kasie Teatru będą otrzymają folder w prezencie.

 

Czas na remont
Podczas poniedziałkowej konferencji dyrektor Piotr Półtorak pytany był o planowany na przyszły rok pierwszy etap remontu Teatru. I jak poinformował, najpierw zostanie wyremontowany dach
- Trzeba to zrobić, ten dach nigdy nie był gruntownie remontowany, a  trzeba pamiętać, że remont dotyczy wnętrza budynku, więc dach jest podstawą.
Piotr Półtorak podkreślał, że prace remontowe planowane na przyszły rok nie spowodują zamknięcia sceny w budynku przy ul. Elektrycznej. Może to nastąpić w kolejnych latach, wtedy prawdopodobnie spektakle będą grane w innych instytucjach kultury. Dyrektor Teatru Dramatycznego poinformował, że trwają rozmowy z OiFP, część spektakli mogłaby być tez wystawiana w kinie TON.
Samorząd województwa podlaskiego zapisał w przyszłorocznym budżecie 4 mln zł na pierwszy etap remontu Teatru Dramatycznego, ale jak podkreślał dyrektor Półtorak, instytucja ubiega się o dotację w ramach Funduszy Norweskich. Maksymalne dofinansowanie z tej puli wynosi 15 mln zł. Całkowity koszt gruntownego remontu zabytkowego budynku przy ul. Elektrycznej szacuje się na ok 40-60 mln zł.

źródło: Teatr Dramatyczny im A. Węgierki w Białymstoku
ak

facebook