Dodana: 15 czerwiec 2021 10:24

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2021 12:29

Archiwum cyfrowe z ministerialnym dofinansowaniem

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na digitalizację zbiorów teatralnych. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Kultura cyfrowa 2021”.

Teatr Dramatyczny w Białymstoku

W archiwum artystycznym Teatru Dramatycznego znajdują się materiały dokumentujące powstanie ponad 600 spektakli, które były wystawiane od 1944 roku. W 2018 roku instytucja rozpoczęła prace nad stworzeniem archiwum cyfrowego. W 2019 oraz 2020 roku nastąpiła digitalizacja następnych materiałów. Pracom tym towarzyszyło wydanie książki, folderu, a także powstanie filmów przybliżających historię Teatru Dramatycznego. W tym roku głównym celem zadania będzie opracowanie i digitalizacja kolejnych zasobów dziedzictwa kulturowego białostockiego teatru (ok. 5 tys. obiektów) oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

– Warto, aby wszystkie pozostałe materiały zostały ocalone od zapomnienia i zdigitalizowane, a następnie udostępnione szerokiemu gronu odbiorców, którzy będą mogli poznać bogatą i ciekawą historię białostockiego teatru. W zbiorach znajdują się afisze teatralne, ogłoszenia, projekty scenografii i kostiumów, a także zdjęcia. Kolekcja ta stanowi niezwykle ważne i ciekawe źródło wiedzy o historii instytucji i lokalnej kulturze. Naszym celem jest ocalenie jej od zniszczenia, a przyznane dofinansowanie jest doskonałą okazją do zadbania o tę część dziedzictwa kulturowego. Cieszę się z dotacji Ministerstwa oraz z tego, że możemy rozpoczynać kolejny etap prac związanych z archiwum cyfrowym – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru.

Zadanie będzie realizowane we współpracy z dwoma podmiotami: Stowarzyszeniem „Podlaski Uniwersytet Ludowy” oraz archiwum państwowym w Białymstoku.

Zastępca dyrektora, Martyna Zaniewska zwraca uwagę na wartość i znaczenie powstania archiwum cyfrowego. Podkreśla też potrzebę digitalizacji zbiorów:

– Cieszę się, że kilka lat temu nasz pomysł stworzenia cyfrowej wersji archiwum artystycznego zyskał możliwość realizacji. Duża część zbioru pochodzi z okresu powojennego. Niektóre zachowane afisze, czy plakaty są w dość złym stanie. Digitalizacja jest zatem jedyną szansą, aby przetrwały i mogły być prezentowane przyszłym pokoleniom. Dzięki kolejnemu dofinansowaniu ponownie będziemy mieli możliwość ukazać dorobek artystyczny ważnych, teatralnych twórców, często znanych i cenionych na całym świecie. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się dokonać digitalizacji całości naszego zbioru – dodaje.

Ministerstwo na realizację zadania „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap IV” przyznało kwotę w wysokości 45 tys. zł. Projekt zostanie dofinansowany także z budżetu województwa podlaskiego.

Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku jest instytucją Samorządu Województwa Podlaskiego. 

 

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa
fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook