Dodana: 3 lipiec 2017 15:04

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2017 15:21

Stypendia i nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego – wnioski można składać do końca lipca

Do 31 lipca br. można składać wnioski o przyznania stypendium rocznego i półrocznego Marszałka Województwa Podlaskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, a także wnioski w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Do 31 lipca 2017 roku przyjmowane są wnioski na rok 2018 w sprawie przyznania stypendium rocznego Marszałka Województwa Podlaskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

 

Stypendium jest przyznawane wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami

 

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na okres roku.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (pok. 022, parter)

 

Szczegółowe informacje i formularze dotyczące stypendiów można uzyskać TUTAJ i pod nr. tel. (085) 66-54-538.  

Do 31 lipca 2017 roku przyjmowane są wnioski w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego. Nagrody przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wniosek i niezbędne informacje TUTAJ   

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP 

oprac.ak


 

 

 

facebook