Dodana: 3 czerwiec 2019 14:27

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2019 14:29

Śpiewaczka z Wiżajn laureatką Nagrody Oskara Kolberga

Stanisława Anna Andruszkiewicz – ludowa śpiewaczka z Wiżajn odebrała z rąk profesora Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodę „Za zasługi dla kultury ludowej" - podczas uroczystości 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga na Zamku Królewskim w Warszawie.

Ilustracja do artykułu Fot.MariaAnkiersztejn-annaAndruszkiewicz.jpg

Patronem najważniejszej w Polsce Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej" przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg. Etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej. 

Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę. Nagrodza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy, wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Uroczystość wręczenia nagród 44. edycji nagrody odbyła się w czwartek (30 maja br.) na Zamku Królewskim w Warszawie. Pełna lista laureatów 44. edycji nagrody - link do strony.

 Stanisława Anna Andruszkiewicz z Wiżajn (ur. w 1923 r.) uhonorowana w tym roku jako solistka w kategorii I nagrody - dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego - jest od kilkudziesięciu lat najwybitniejszą polską śpiewaczką ludową zamieszkującą pogranicze północnej Suwalszczyzny i sąsiedniego litewskiego regionu Suduva. Jak czytamy w uzasadnieniu i sylwetce śpiewaczki zaprezentowanej na stronie www.nagrodakolberg.pl - link do strony: bardzo bogaty lokalny repertuar, który wykonuje zarówno w formule jednogłosowej, jak i w lokalnym dwugłosie kontrapunktycznym (w obecności osoby towarzyszącej), w praktyce śpiewaczej podobnej do zespołu „Pogranicze” z Szypliszek. Na temat jej osiągnięć muzycznych i popularyzacyjnych napisano szereg prac licencjackich i magisterskich. Pomimo ukończonych 96 lat nadal jest aktywną śpiewaczką i osobą życzliwą młodzieży studenckiej, która pragnie poznać specyfikę lokalnej tradycji śpiewaczej.

(pełna sylwetka śpiewaczki aut. Mirosława Nalaskowskiego - link do strony - Stanisława Anna Andruszkiewicz)

Nagroda  im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"ustanowiona została w 1974 r. w Płocku, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem i fundatorem przyznawanych wyróżnień. Realizację konkursu w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.

W poprzednich edycjach Nagrody wyróżnieni zostali twórcy z Podlasia:

- 2018 r. - Danuta Radulska, twórczyni podlaskich tkanin dwuosnowowych, Wasilówka, pow. sokólski;

- 2009 r. - Franciszek Racis skrzypek solista, śpiewak i tancerz z Suwalszczyzny, Jasionowo oraz Józef Murawski animator, twórca ludowy w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko-litewskiego, Szypliszki;

 

art/na podst: www.nagrodakolberg.plhttp://www.mkidn.gov.pl

fot. Maria Ankiersztejn - https://imit.org.pl

 

 

 

 

 

 

facebook