Dodana: 25 kwiecień 2019 12:23

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2019 12:23

Kolędowanie z Konopielką w Knyszynie

XVIII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką (27-28 kwietnia br.) to zwyczaj reaktywowany w 1994 r. przez Knyszyński Ośrodek Kultury. Tegoroczne kolędowanie Zarząd Województwa Podlaskiego wsparł dotacją w wysokości 9 tys. zł.

Plakat informujący o Wiosennych Spotkaniach z Konopielką w Knyszynie, 28 kwietnia, godz.11.00.

Spotkanie odbędzie się w Knyszyńskim Ośrodek Kultury z udziałem z udziałem zespołów z Podlasia, Litwy i Białorusi i będzie zwieńczeniem wcześniejszych przedsięwzięć związanych z Konopielkowym świętem. 

XVIII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką poprzedziły warsztaty praktyczne z młodzieżą i dorosłymi mężczyznami (bo tylko mężczyźni śpiewali pieśni wołoczebne) prowadzone przez wiejskich śpiewaków "Mistrzów", którzy zwyczaj kolędowania doskonale pamiętają ze swoich lat dziecięcych. Odbyły się także warsztaty zdobnictwa obrzędowego Świąt Wielkanocnych (palmy, pisanki, kwiaty, pająki) zorganizowane w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli – prowadzone przez twórczynie ludowe. Warsztaty zwieńczone będą wystawą prezentowaną podczas Międzynarodowych Spotkań Wiosennego Kolędowania z Konopielką. W ramach konopielkowych przedsięwzięć odbył się także "Przegląd pieśni wielkopostnej" i spotkanie grup śpiewaczych w kościele parafialnym w Knyszynie. 

Celem Międzynarodowych Spotkań Wiosennego Kolędowania z Konopielką jest pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości; ożywianie i upowszechnianie dotychczasowych przeglądów i spotkań poświęconych „Konopielce” a także kontynuacja i rozwój kontaktów polsko-białorusko-litewskich, zapoczątkowanych spotkaniami międzynarodowymi. 

Spotkania rozpoczną się w Kościele Parafialnym w Knyszynie mszą o godz.11.00 a następnie o godz.12.00 rozpocznie się koncert galowy. 

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- Starostwa Powiatowego w Mońkach

- Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta

- Knyszyńskiego Ośrodka Kultury

mat. org

facebook