Dodana: 22 czerwiec 2020 09:47

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2020 11:02

Ponad 3,7 mln zł na kształcenie zawodowe w Augustowskim Centrum Edukacyjnym (ACE)

Warsztaty, szkolenia zawodowe dla uczniów, doposażenie szkolnych pracowni oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (ACE) – w piątek (19.06) wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Wiesława Burnos podpisali umowę na dofinansowanie projektu podnoszącego zdolność zatrudnienia uczniów augustowskiej placówki. Wartość dotacji to ponad 3,715 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 104477539_488842278590765_6836177630832694176_n.jpg

Projekt na rzecz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego realizuje Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o w partnerstwie z Powiatem Augustowskim (organem prowadzącym ACE).
Stanisław Derehajło podkreślał potrzebę realizacji programów dostosowujących kształcenie do potrzeb rynku pracy.

- To jest projekt nowoczesny, innowacyjny. Młodzi ludzie z całego powiatu augustowskiego mogą otrzymać nowoczesne wykształcenie, potwierdzone certyfikatami uznawanymi w całej Europie. To są bardzo dobrze wydane pieniądze  –  mówił wicemarszałek -  Dziękuję powiatowi augustowskiemu, że postanowił zostać partnerem tego projektu i udostępnił szkołę, a Międzynarodowemu Centrum Doskonalenia Zawodowego za dobrze napisany wniosek – dodał.


  
W programie udział weźmie 10 nauczycieli i 200 uczniów kierunków:  technik mechatronik i informatyk.
Zostaną przeprowadzone m.in. specjalistyczne szkolenia i warsztaty, do pracowni trafi nowy sprzęt. Projekt zakłada też poradnictwo zawodowe dla uczniów i cykl spotkań podnoszących kompetencje nauczycieli. Program rozpocznie się w październiku br. i potrwa do 30 czerwca 2022 r.
Zaplanowane działania mają podnieść umiejętności zawodowe i tym samym ułatwić zatrudnienie przyszłym absolwentom szkoły.

Całkowita wartość projektu to ponad 3,911 mln zł.

W spotkaniu wzięli też udział Anna Grabowska, prezes Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o; Bogdan Dyjuk, radny wojewódzki i wieloletni dyrektor ACE; Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowski i obecny dyrektor ACE Grzegorz Augusewicz.

 

***

Projekt powstał na podstawie Diagnozy potrzeb Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (ACE) zatwierdzonej przez Powiat Augustowski – organ prowadzący szkołę.

 

Główne działania w projekcie:

- szkolenia zawodowe dla uczniów z zakresu IPC, BGA, ESD zakończone międzynarodową certyfikacją

- szkolenia CISCO

- program warsztatów z przedsiębiorczości podnoszących kompetencje kluczowe uczniów
- program poradnictwa zawodowo-edukacyjnego dla uczniów

- program uwzględniający indywidualne potrzeby uczniów w formie spotkań z psychologiem/pedagogiem

- doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w formie szkoleń

- doposażenie pracowni zawodowych dla kierunku technik mechatronik i informatyk

Okres realizacji 01.10.2020- 30.06.2022.

Wartość projektu: 3 911 115,14

Dofinansowanie: 3 715 559,38

Augustowskie Centrum Edukacyjne to szkoła branżowa z 50 letnią historią. Kształci m.in. przyszłych hotelarzy, pracowników branży gastronomicznej, handlowców, mechatroników i informatyków. W skład  ACE wchodzą technikum i szkoła branżowa I stopnia.
Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno - gospodarczego szkoły.


Aneta Kursa
fot. Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook