Dodana: 11 luty 2021 13:58

Zmodyfikowana: 11 luty 2021 13:58

Można już zgłaszać propozycje dużych projektów do Programu Interreg Polska–Rosja 2021–2027

Mogą je składać podmioty z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa podlaskiego (subregiony: białostocki oraz suwalski) oraz podmioty z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Wybrane przedsięwzięcia zostaną wpisane do projektu Programu Polska-Rosja 2021-2027.

Front budynku urzędu marszałkowskiego przy ul. Poleskiej.

6 000 000 euro – tyle wynosi maksymalne dofinansowanie na projekt. Powinny one mieć charakter ponadlokalny i muszą dotyczyć wspólnych potrzeb. Konieczna jest współpraca z partnerem rosyjskim z Obwodu Kaliningradzkiego.

Wsparcie mogą otrzymać przedsięwzięcia przyczyniające się m. in. do ochrony różnorodności biologicznej, ograniczenia wszelkich form zanieczyszczeń, zwiększenia roli kultury oraz zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej. 

Program Interreg Polska–Rosja 2021–2027 obejmuje województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz część województwa podlaskiego (subregiony: białostocki oraz suwalski), zaś po stronie rosyjskiej Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaprasza do składania propozycji Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI), termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 marca 2021 r. Należy je przesłać na adres: ewt@wrotapodlasia.pl

Wszelkie pytania należy kierować do Referatu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, e-mail: ewt@wrotapodlasia.pl; tel. 508 818 968, 85 66 54 594.

Szczegółowe informacje i wzór zgłoszenia znajdują się na stronie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbra Likowska-Matys

fot.: Kamil Timoszuk/archiwum UMWP

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook