Dodana: 21 styczeń 2021 09:34

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2021 09:34

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG oraz państwowy instytut badawczy NASK zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym pod nazwą „O tym się wie”.

Grafika informacyjna o konkursie plastycznym o nazwie O tym się wie

Ideą konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. To także szansa dla dzieci i młodzieży na zdobywanie i podnoszenie umiejętności cyfrowych.

Polska, w trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG, ma do wykorzystania ponad 809 mln euro. Z pieniędzy tych finansowane będą projekty z dziedziny ochrony środowiska, edukacji, innowacji czy kultury. Poprzez organizację konkursu dla szkół we współpracy z państwowym instytutem badawczym NASK , środki te będzie można wykorzystać również na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów - podkreśla Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie innowacyjnych i kreatywnych prac plastycznych, wykonanych techniką cyfrową, poświęconych Funduszom Norweskim i EOG oraz ich państwom darczyńcom.

Konkurs rozpoczął się 20 stycznia (20.01), a nabór prac zakończy się 31 marca (31.01) 2021 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Do zdobycia jest łącznie 100 zestawów wyposażenia pracowni multimedialnych – każdy składający się z 16 laptopów. Prace należy zgłaszać poprzez formularz na stronie organizatora - link do strony. Tam też dostępne są wszystkie informacje o konkursie.

Organizatorem konkursu „O tym się wie” jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, działający na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronat honorowy nad konkursem objęły Ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

oprac.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook