Dodana: 15 kwiecień 2021 09:31

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2021 11:31

Konkurs na rozwój usług socjalnych i zdrowotnych już ogłoszony

W konkursie będzie można otrzymać dofinansowanie na infrastrukturę usług socjalnych i zdrowotnych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - w mieście Białystok lub w gminach: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna.

Napis Białostocki Obszar Funkcjonalny na białym tle

Budżet tego konkursu wynosi 6,2 mln zł. Można będzie w nim uzyskać dotację na infrastrukturę związaną z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i na infrastrukturę związaną ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej. Dostępna będzie również pomoc przy tworzeniu mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

O wsparcie mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwa samorządów z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Zakończenie przyjmowania wniosków planowane jest 12 maja. Konkurs został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, jego dokumentacja znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają:

  • pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK): nr tel. (85) 66 54 -981, -992 w godz. od 9.00 do 13.00,
  • pracownicy Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego: nr tel. 85 661 15 38 w godz. od 9.00 do 13.00.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających w województwie podlaskim:

 

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowska-Matys

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook