Dodana: 6 lipiec 2020 08:25

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2020 08:25

Dotacje na lepszą naukę w szkołach i pomoc w znalezieniu pracy

Trzy projekty, zgłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania, otrzymają 493 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 25 czerwca.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Powiat sokólski  wraz z Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” zrealizuje projekt, skierowany do 22 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących podopiecznymi stowarzyszenia. Osoby te skorzystają ze specjalistycznego wsparcia, m.in.: psychologa, prawnika, mediatora, doradcy zawodowego. W ramach projektu mają uzyskać kompetencje i kwalifikacje zawodowe, którą pozwolą im znaleźć pracę.

Wartość tego projektu wynosi 273 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 253,5 tys. zł. Projekt został zgłoszony na nabór, ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski”.

Kolejne dwa projekty wpłynęły w ramach LGD „Suwalsko – Sejneńska”.  Pierwszy, który złożył powiat sejneński, zakłada podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach. Będą to zajęcia rozwijające zainteresowania (kółko literacko - czytelnicze, zajęcia z informatyki, biologii, matematyki, języka angielskiego) oraz zajęcia wyrównawcze (z matematyki, historii, geografii i chemii). W ramach projektu szkoła kupi również komputery wraz z oprogramowaniem. Koszt tego projektu sięga 180 tys. zł, dotacja z RPOWP to blisko 171 tys. zł.

Drugi projekt zrealizuje gmina Przerośl. Jest skierowany do 32 uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłówce. Skorzystają z zajęć wyrównawczych z języka  angielskiego, niemieckiego i matematyki. Wezmą udział w kołach matematycznych i szachowych, zajęciach z informatyki z elementami robotyki, zajęciach z umiejętności uczenia się i rozumienia tekstów. W ramach projektu zostanie doposażona pracownia językowa w szkole. Realizacja projektu będzie kosztować 74,4 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP pokryje prawie 69 tys. zł. Ma on za zadanie wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze szkoły wiejskiej w stosunku do rówieśników z miasta.

Barbara Likowska-Matys,  Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook