Dodana: 20 styczeń 2021 12:13

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2021 12:13

1 000 000 zł na nowe ścieżki rozwoju dla podlaskich firm

25 podlaskich firm otrzyma wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój działalności przedsiębiorstw. W czwartek (14.01) zarząd województwa podjął decyzję w tej sprawie.

Grafika z napisem 1 mln z funduszy europejskich na rozwój działalności dzięki usługom doradczym dla 25 podlaskich firm

Firmy wzięły udział w konkursie (Poddziałanie 1.4.1) na wsparcie w postaci usług doradczych – jest to już piąta rozstrzygnięta runda konkursu w tym obszarze. Przedsiębiorcy mieli okazję starać się o tego typu unijne dotacje przez cały miniony rok. Uzyskane pieniądze przeznaczą na różne usługi: opracowanie specjalistycznych biznesplanów czy strategii wejścia na rynki zagraniczne. Takie rozwiązania pozwalają ustalić zaistniałe problemy i wprowadzić efektywne rozwiązania.

- O tego typu dotacje podlascy przedsiębiorcy mogli się starać cały ubiegły rok. To wsparcie ukierunkowane na szukanie nowych dróg rozwoju, nowych możliwości. Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów jest szansą na wdrożenie nowych technologii oraz na zwiększenie konkurencyjności podlaskich firm - podkreśla Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Oto kilka wybranych projektów, które będą realizowane dzięki takiemu wsparciu:

TARTAK Siemianówka Kamil Szymaniuk – uzyska dotację na opracowanie przez ekspertów profesjonalnego biznesplanu, który ułatwi podjęcie ważnej decyzji związanej z wdrożeniem nowej technologii do obwodowego cięcia drewna. Uzyskana wsparcie to ponad 42 tys. zł.

Spółka NEOTECH - zrealizuje specjalistyczną usługę doradczą, polegającą na optymalizacji systemów cyfrowych i bezpieczeństwa informacji w firmie. Spółka otrzyma dotację na ten cel w wysokości ponad 33 tys. zł.         

Spółka METBUD PRODUCTION - celem realizowanego projektu będzie przygotowanie strategii pod konkretny rynek zagraniczny. Zostanie on określony w toku analizy jako najbardziej obiecujący pod kątem usługi oferowanej przez przedsiębiorstwo. Dotacja to blisko 40 tys. zł.

Świat Supli Paweł Lisowski - realizowany projekt będzie polegać na rozpoznaniu i ocenie znaczących zagrożeń wynikających z prowadzonych transakcji walutowych. Ekspert opracuje plan wsparcia poprzez ograniczenie wpływu zmian kursów walut na uzyskiwane przychody, przyznana dotacja to 40 tys. zł.

Spółka NAAILY – dotowana usługa będzie dotyczyć przeanalizowania i omówienia zagadnień dotyczących wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu – kasety kolorystycznej ze specjalnym systemem. Korzystając z doradztwa, firma uzyska rekomendacje dotyczące opracowania nowego produktu i dalszych procesów z tym związanych. Blisko 40 tys. zł to uzyskana kwota wsparcia.

FLUFF Anna Grąciak-Makowska – dzięki tej dotacji zostanie opracowana strategia obecności przedsiębiorstwa i sprzedaży produktów na platformie Amazon. Działanie zorientowane jest na przegląd i ocenę, a także sformułowanie rekomendacji działań zmierzających do wzrostu sprzedaży na platformie, na wybranych rynkach zagranicznych. Ponad 42 tys. zł to kwota przyznanej na ten projekt dotacji.

Koszt wszystkich usług, które będą realizowane, przekracza 1,6 mln zł, a dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ponad 1 mln zł.

Przedsiębiorstwa otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Lista firm, którym przyznano dotację, wraz z nazwami realizowanych projektów, znajduje się w załączniku. Więcej informacji na stronie konkursu.

 

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP
oprac.: Aneta Kursa

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook