Dodana: 29 lipiec 2019 09:02

Zmodyfikowana: 30 lipiec 2019 08:53

Zmarła Profesor UwB Halina Krukowska

Współtworzyła od początku białostockie środowisko polonistyczne, zbudowała białostockie zespoły badań nad romantyzmem, kierowała Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu, a także Instytutem Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UwB – Profesor Halina Krukowska zmarła 28 lipca 2019 r. Miała 82 lata. Pogrzeb Pani Profesor odbędzie się we wtorek, 30 lipca w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie. Poczatek uroczystości o godz. 10.00.

Ilustracja do artykułu Profesor Halina Krukowska.jpg

Profesor senior Uniwersytetu w Białymstoku, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, wybitna badaczka literatury romantyzmu polskiego i europejskiego, autorka klasycznych prac o symbolice nocy i czarnym romantyzmie, wychowawczyni wielu pokoleń polonistów.

Prof. Halina Krukowska współtworzyła od początku białostockie środowisko polonistyczne, zbudowała białostockie zespoły badań nad romantyzmem, kierowała Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu, a także Instytutem Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UwB. Stworzyła Naukową Serię Wydawniczą „Czarny Romantyzm”, której była pierwszym Redaktorem Naczelnym. Zawsze w najwyższym stopniu zaangażowana w życie zakładu, instytutu, wydziału i uczelni. Nieodmiennie podkreślająca swoje związki z Podlasiem, Białymstokiem i Wasilkowem.

11 kwietnia 2018 roku w uznaniu dla Jej prac badawczych nad romantyzmem oraz twórczego zaangażowania w budowanie polonistyki białostockiej otrzymała godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.

Człowiek wielkiej prawości, zaangażowana w życie opozycji i działalność NSZZ „Solidarność”, działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej, patriotka i chrześcijanka, jak zawsze sama podkreślała.

Żegnamy z wielkim żalem wybitną Humanistkę, naszą Nauczycielkę i Przyjaciółkę!

W imieniu Społeczności Akademickiej Wydziału –

Prof. Jarosław Ławski

Dziekan Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu w Białymstoku

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek o godz.10.00 w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Profesor Halina Krukowska spocznie na cmentarzu w Wasilkowie. 

 

źródło: Uniwersytet w Białymstoku 
http://filologia.uwb.edu.pl/

facebook