Dodana: 23 maj 2022 10:30

Zmodyfikowana: 23 maj 2022 10:30

Zmarł prof. Kazimierz Pieńkowski

Był rektorem Politechniki Białostockiej w latach 1988-1993, wykładowcą i wieloletnim pracownikiem Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. "Społeczność akademicka straciła cenionego Nauczyciela i Mistrza, niezwykle oddanego Politechnice Białostockiej i troszczącego się o rozwój uczelni" - przekazano w komunikacie.

Mężczyzna z uśmiechem na twarzy

Kazimierz Pieńkowski urodził się 1935 roku w Mściwujach (powiat kolneński). Jako absolwent liceum przemysłowo-pedagogicznego rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale Budowlanym w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku. Po ich ukończeniu w 1961 roku kontynuował studia na Politechnice Warszawskiej. Na tej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe: doktora (w 1969 r.) i doktora habilitowanego (1976 r.). Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1991 roku. Był autorytetem naukowym w dziedzinie mechaniki płynów, termodynamiki i wymiany ciepła oraz ogrzewnictwie. Wydał ponad 200 publikacji, w tym rozprawy naukowe i podręczniki; był autorem patentów. Jako promotor w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych, wspierał rozwój kadry naukowej.

– Politechnika Białostocka ukształtowała całe moje dorosłe życie – wspominał prof. Pieńkowski w jubileuszowej publikacji z okazji 70-lecia uczelni. Od pracy na stanowisku asystenta, poprzez funkcje kierownicze w zakładach i katedrach, a także stanowisko prorektora – doskonale poznał uczelnię i wpływał na jej rozwój. W latach 1981-1987 był prorektorem, a w latach 1988-1993 rektorem Politechniki Białostockiej (w pierwszych dwóch latach była to kontynuacja kadencji prof. Mieczysława Banacha, od 1990 roku pełnił tę funkcję z wyboru).

Z jego inspiracji w tym okresie powstawały nowe i odpowiadające na zapotrzebowanie rynku pracy kierunki studiów: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, ochrona środowiska rolnictwo, zarządzanie i marketing. W chwili oficjalnego obejmowania przez prof. Pieńkowskiego funkcji rektora (1990 r.) Politechnika Białostocka oferowała pięć kierunków studiów, po zakończeniu jego kadencji kształcono studentów już na jedenastu. Był także inicjatorem powołania Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie.

Nasza społeczność akademicka straciła cenionego Nauczyciela i Mistrza, niezwykle oddanego Politechnice Białostockiej i troszczącego się o rozwój uczelni.

Pogrzeb prof. Pieńkowskiego odbędzie się we wtorek 24 maja 2022 r. – o godz.12.40 wyprowadzenie z Domu Pogrzebowego, msza św. o godz.13.00 w Kościele św. Anny przy ul. Kaczorowskiego, pochówek na cmentarzu Farnym.

Wcześniej, 23 maja 2022 r. (poniedziałek) czuwanie od godz. 17:00 w Domu Pogrzebowym ul. Wojskowej 3.

 

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Aneta Kursa

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook