Dodana: 21 luty 2022 13:27

Zmodyfikowana: 21 luty 2022 13:27

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny. Bezpłatne studia podyplomowe na UwB

To propozycja dla czynnych zawodowo nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, czy fizjoterapeutów posiadających przygotowanie pedagogiczne. Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku uruchamia bezpłatne, kwalifikacyjne Studia Podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny, finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Rekrutacja rozpoczyna się dzisiaj (21 lutego) i potrwa do 28 lutego.

Zadaszone wejście do budynku.

Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczących standardów organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. MEiN wytypowało kilka uczelni wyższych w Polsce do realizacji projektu, wśród nich znalazł się Uniwersytet w Białymstoku - mówi dr Małgorzata Bilewicz z Wydziału Nauk o Edukacji UwB, kierownik studiów podyplomowych. - Celem studiów, jest przygotowanie kadry do pracy zgodnie z „Nowym modelem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny” (WWR), szczególnie w placówkach systemu oświaty, w tym w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które będą pełnić funkcje koordynacyjne i wspierające zespoły WWR, działające na terenie powiatu – dodaje.

 

Studia podyplomowe skierowane są do osób czynnych zawodowo, posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne. Z oferty mogą skorzystać psycholodzy, pedagodzy i pedagodzy specjalni, logopedzi, fizjoterapeuci - w szczególności zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale też nauczyciele posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Studia będą trwały cztery semestry. Rozpoczną się 1 marca 2022 roku, a zakończą 31 marca 2023 roku. Plan studiów zakłada 825 godzin zajęć dydaktycznych i 240 godzin praktyk. Studia są bezpłatne, nie obowiązuje również opłata rekrutacyjna. Uczelnia przygotowała na nich 50 miejsc.  

 

Rekrutacja chętnych będzie prowadzona od 21 do 28 lutego, drogą elektroniczną, poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Nauk o Edukacji.

 

źródło: Uniwersytet w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook