Dodana: 4 wrzesień 2019 12:55

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2019 12:57

Trwa konkurs Szkoła dla Innowatora

Szkoła dla Innowatora to przedsięwzięcie wspólne Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nabór do konkursu na operatora pilotażowego projektu potrwa do 9 września br.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Realizacja projektu pilotażowego "Szkoła dla Innowatora" zostanie powierzona operatorowi wyłonionemu w drodze konkursu. Startowac w nim mogą ubiegać się instytucje (osoby prawne), których celem jest rozwój edukacji, poprawa jakości i efektywności systemu oświaty i/lub rozwój metod i narzędzi edukacyjnych. Potencjalny beneficjent musi spełniać kryteria oceny określone w regulaminie konkursu, czyli m.in. mieć doświadczenie w realizacji projektów lub programów dotyczących rozwoju kompetencji proinnowacyjnych uczniów w systemie edukacyjnym i dysponować zespołem osób, które dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji projektu.

Wnioski aplikacyjne można składać od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. Wartość grantu nie może przekroczyć 10 mln zł, zaś czas na jego realizację zaplanowano w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r. Podczas pilotażu, w wybranych 20 szkołach podstawowych, zostanie przetestowany model nauczania kompetencji proinnowacyjnych.

W pierwszym etapie projektu, wspólnie z ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz nauczycielami biorącymi udział w pilotażu, zaplanowano opracowanie metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych oraz materiałów dla uczniów i nauczycieli. W kolejnym etapie zostaną one przetestowane w skali mikro, czyli w wybranych szkołach na terenie całego kraju, po uprzednim przygotowaniu nauczycieli i dyrektorów szkół.

Pilotaż zostanie przeprowadzony w wybranych klasach w 20 szkołach podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Pierwsze lekcje z wykorzystaniem nowo opracowanych rozwiązań zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2020/21 w siódmych klasach szkoły podstawowej.

Na podstawie zebranych doświadczeń i rezultatów pracy powstaną rekomendacje dla ministra edukacji oraz organów prowadzących szkoły. Będą one zawierały propozycje zmian systemowych dotyczących kształtowania kompetencji proinnowacyjnych w szkołach.

Kompetencje proinnowacyjne - to zestaw umiejętności, postaw i zachowań sprzyjających powstawaniu, rozwojowi i weryfikacji pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. Nazywane są często kompetencjami kluczowymi i obejmują m.in.: zdolność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, odwagę w podejmowaniu ryzyka, wytrwałość czy też współpracę i współdziałanie w grupie. Są to umiejętności uniwersalne i horyzontalne. 

Więcej informacji o konkursie - link do strony.


za: MPiT/opr.art/red.aa

facebook