Dodana: 20 maj 2019 14:08

Zmodyfikowana: 20 maj 2019 14:08

Sześć milionów złotych na badania dla naukowców z białostockiego Uniwersytetu Medycznego

Blisko 6 milionów złotych pozyskali na badania naukowcy UMB w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. NCN rozstrzygnęło właśnie grantowe konkursy OPUS i PRELUDIUM.

Ręka  trzymająca próbówkę i preparat na szkiełku

Dofinansowane przez NCN projekty naukowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dotyczą m.in. : 

- wytworzenia nowych nano-antybiotyków,

- badań przedklinicznych nowego związku w terapii raka jelita grubego,

- poznania jakie warianty genetyczne sprzyjają zachorowaniu na Kleszczowe Zapalenie Mózgu oraz badań nad profilaktyką, diagnostyką i leczeniem tej choroby 

- badanie mechanizmów odpowiedzialnych za korzystny wpływ różnych modeli treningu wysokościowego na wyniki w sportach wytrzymałościowych, co może się także przyczynić się do opracowania nowych strategii zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia.

Granty z programu OPUS 16 - otrzymali: 

1. Prof. dr hab. Robert Bucki z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w ramach dofinansowania przez NCN (OPUS 16) otrzyma ponad 1,6 mln złotych na projekt pn.: „Niesferyczne nanocząstki zawierające cerageniny jako innowacyjne  podejście w rozwoju nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych, immunomodulujących i stymulujących regenerację tkanek”;

2. Prof. dr hab. Dariusz Pawlak - UMB, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, w ramach dofinansowania przez NCN (OPUS 16) otrzyma ponad 1,4 mln złotych na projekt pn.:„Opracowanie małocząsteczkowej pochodnej 1,2,4-triazyny (MM 129) – ocena aktywności przeciwnowotworowej i bezpieczeństwa stosowania w doświadczalnym modelu raka jelita grubego”;

3. dr hab. Sambor Sebastian Grygorczuk -  UMB, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, w ramach dofinansowania przez NCN (OPUS 16) otrzyma blisko 1,5 mln złotych na Projekt: „Kompleksowa analiza czynników warunkujących przebieg i następstwa kliniczne kleszczowego zapalenia mózgu”. Projekt naukowy realizowany jest w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.

4. dr hab. Marcin Baranowski - UMB, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, w ramach dofinansowania przez NCN (OPUS 16) otrzyma ponad 1 mln złotych na Projekt: „Czy sfingozyno-1-fosforan jest jednym z czynników odpowiedzialnych za skuteczność treningu hipoksycznego?”.

Granty badawcze w ramach programu PRELUDIUM - dedykowanego młodym naukowcom przed doktoratem - pozyskali doktoranci UMB:

1. mgr Krzysztof Drygalski   - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim -  210 tys. zł. na projekt pn.: „Wpływ floroglucyny na rozwój insulinoodporności w przebiegu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD)”;

2. mgr Karolina Nowak z UMB  - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - 140 tys. zł. na projekt pn.: „Zbadanie estrogeno-podobnego mechanizmu działania parabenów w kontekście oceny ich wpływu na funkcje i czas życia ludzkich neutrofilów”. 

mat.UMB/oprac.art

fot.pixabay/mwooten

 

 

 

 

facebook