Dodana: 3 czerwiec 2019 15:15

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2019 15:15

Studiuj leśnictwo w Białymstoku!

Od października tego roku młodzi leśnicy będą mogli kształcić się w Białegostoku. Zapisy na studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Białostockiej rozpoczynają się już 4 czerwca br.

Ilustracja do artykułu Leśnictwo02.jpg

Od nowego roku akademickiego Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce przestanie funkcjonować w dotychczasowej formule. Przeniesie się na główny kampus Politechniki Białostockiej w Białymstoku i jako Instytut Nauk Leśnych będzie kształcić studentów na kierunku leśnictwo - na obu stopniach równocześnie.

- Po raz pierwszy w historii wydziału rekrutujemy też na studia magisterskie. Uprawnienia do kształcenia studentów na studiach drugiego stopnia otrzymaliśmy na początku tego roku - wyjaśnia przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dr inż. Dan Wołkowycki.  - Zgodnie ze standardem, który obecny jest na większości wydziałów leśnych, w Hajnówce nadal działać będzie nasz ośrodek badawczo-dydaktyczny. Będziemy tam prowadzić część zajęć terenowych i laboratoryjnych dla naszych studentów - dodaje Wołkowycki.

Studia na kierunku leśnictwo dają szeroką wiedzę potrzebną do zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym, a także umiejętności z zakresu zarządzania gospodarką leśną. Przygotowują specjalistów do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych oraz w firmach związanych z leśnictwem i gałęziami pokrewnymi.

- Kształcimy leśników praktyków. Nasze studia, zarówno magisterskie jak i inżynierskie, mają profil praktyczny. Dlatego zajęcia terenowe i część laboratoryjnych odbywać się będą także w lasach i puszczach północno-wschodniej Polski. W kształceniu studentów wspierają nas leśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku - mówi prodziekan dr Ewa Zapora.

Rekrutacja na studia inżynierskie i magisterskie na kierunku leśnictwo - studia I i II stopnia - odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów ( irk.pb.edu.pl ).

Więcej informacji na stronie Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB: zwl.pb.edu.pl

mat. i fot. PB/opr. art

facebook