Dodana: 4 czerwiec 2019 13:57

Zmodyfikowana: 4 czerwiec 2019 13:57

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne na PB

Od architektury, poprzez budownictwo, elektrotechnikę, informatykę, grafikę, leśnictwo, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie i gospodarowanie zasobami i odpadami - we wtorek, 4 czerwca, ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Kandydaci mogą wybierać spośród aż 31 kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Widok z góry na Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB

Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uczelnia przygotowała ponad 2000 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i ponad 100 - na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Warto dodać, że na uczelniach technicznych większość studiów magisterskich rozpoczyna się od semestru letniego (od lutego).

Pełna lista dostępnych kierunków na stronie - link.

Jakie nowości przygotowała Politechnika Białostocka?

Gospodarowanie zasobami i odpadami - studia stacjonarne inżynierskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w firmach wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, w instytucjach i zakładach zajmujących się instalowaniem i eksploatacją urządzeń OZE czy projektujących systemy gospodarowania zasobami i odpadami.

Wydział Architektury zaprasza ponownie na studia pierwszego stopnia na kierunku grafika. Tu zdobyć można wiedzę z zakresu historii sztuki i tworzenia prac artystycznych. Poznać można różnorodne techniki grafiki, rysunku i malarstwa oraz sztuki tworzenia autorskich ilustracji, projektów wydawniczych, kreatywnych identyfikacji wizualnych i artystycznych animacji.

Wydział Inżynierii Zarządzania zaprasza na nowy 3,5-letni kierunek: inżynieria meblarstwa. Absolwenci zdobędą umiejętności związane z praktycznym przygotowaniem i utrzymaniem systemów produkcji mebli. W programie studiów: techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów, podstawy projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwo, procesy logistyczne i zarządzanie produkcją z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli, w czasie studiów i podczas długoterminowych praktyk w przedsiębiorstwach, nasi studenci będą mogli poznać specyfikę branży meblarskiej.

Od nowego roku akademickiego w Białymstoku będzie można studiować na kierunku leśnictwo, także na studiach drugiego stopnia - magisterskich. Do tej pory kształcenie leśników odbywało się w Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce. Przeniesienie zajęć na kierunku leśnictwo na kampus główny Politechniki Białostockiej to atrakcyjna propozycja dla młodzieży z całego regionu. W porównaniu do Hajnówki, Białystok oferuje studentom korzystniejsze warunki zamieszkania i bogatą bazę kulturalno-rekreacyjną.
Od nowego roku akademickiego Zamiejscowy Wydział Leśny przestanie funkcjonować w dotychczasowej formule. Przeniesiemy się na główny kampus Politechniki Białostockiej i jako Instytut Nauk Leśnych będziemy kształcić studentów na kierunku leśnictwo - na obu stopniach równocześnie. Po raz pierwszy w historii wydziału rekrutujemy też na studia magisterskie. Uprawniania do kształcenia studentów na studiach drugiego stopnia otrzymaliśmy na początku tego roku - wyjaśnia przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dr inż. Dan Wołkowycki i dodaje: Zgodnie ze standardem, który obecny jest na większości wydziałów leśnych, w Hajnówce nadal działać będzie nasz ośrodek badawczo-dydaktyczny. Będziemy tam prowadzić część zajęć terenowych i laboratoryjnych dla studentów. Warto podkreślić praktyczny wymiar tych studiów.

Rejestracja w systemie IRK oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych do 5 lipca.
Uwaga: w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika - rejestracja kończy się wcześniej - 1 lipca. Na Wydziale Architektury na początku lipca (8- 11.07) odbędą się egzaminy wstępne z rysunku.

Listy osób zakwalifikowanych na studia poznamy 12 lipca. Później - do 17 lipca kandydaci będą mieli czas na składanie kompletu dokumentów do wydziałowych komisji rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania. Ostateczne listy kandydatów poznamy 29 lipca.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja na studia 1. stopnia - link do strony

Rekrutacja na studia 2. stopnia - link do strony


System IRK - link do strony

Politechnika Białostocka czeka na decyzje MNiSW w sprawie uruchomienia kolejnego kierunku - wzornictwo w technologiach druku i nowych mediach. Rekrutacja na ten kierunek rozpocznie się po uzyskaniu zgody Ministerstwa.

facebook