Dodana: 15 czerwiec 2021 11:52

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2021 11:53

Rektor PB w Radzie ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, otrzymała w poniedziałek (14.06) z rąk wicepremiera Jarosława Gowina nominację na członka Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju. Politechnika Białostocka znalazła się wśród największych polskich uczelni wspierających działania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Rektor Politechniki Białostockiej w ubrana w stroju przeznaczonym na uroczystości

Zadaniem Rady będzie identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan.

- Do zadań Rady będzie należało: identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju, opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan dla Pracy i Rozwoju,  inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju, podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju - powiedziała prof. Marta Kosior - Kazberuk, Rektor PB i wyraziła radość, że wyższe uczelnie mogą zabierać głos w sprawach kluczowych dla gospodarki.

Nominacje na członka Rady otrzymały 32 osoby, wśród których są rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców. Radę do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju powołał zarządzeniem minister rozwoju, pracy i technologii wicepremier Jarosław Gowin. Rada będzie organem pomocniczym ministra.

źródło: Rzecznik Politechniki Białostockiej
oprac.: Cezary Rutkowski
fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook