Dodana: 11 styczeń 2021 11:59

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2021 12:44

Rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Białostockiej

Dziewiętnaście kierunków i prawie tysiąc miejsc czeka na chętnych na różnych kierunkach studiów magisterskich na Politechnice Białostockiej. Zapisy trwają od 12 stycznia do 5 lutego 2021 roku.

Budynek Politechniki Białostockiej

Wszyscy chętni kandydaci mogą zapisać się na interesujące ich kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Ogłoszenie list przyjętych osób odbędzie się 18 lutego, a już cztery dni później rozpoczną się zajęcia w semestrze letnim.

Na stacjonarne studia II stopnia Politechnika Białostocka planuje przyjąć 855 osób. Do wyboru jest 19 kierunków, na każdym z nich ustalono limit przyjęć.

Natomiast w formie niestacjonarnej, w od semestru letniego, będzie można podjąć studia magisterskie na dwóch kierunkach: logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie Politechniki Białostockiej.

Limit miejsc na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego 2020/2021:

Wydział Architektury:

 • architektura, studia stacjonarne, limit miejsc 75;
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne, limit miejsc 30.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

 • architektura krajobrazu, studia stacjonarne, limit miejsc 20;
 • biotechnologia, studia stacjonarne, limit miejsc 20;
 • budownictwo, studia stacjonarne, limit miejsc 90;
 • gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne, limit miejsc 40;
 • inżynieria środowiska, studia stacjonarne, limit miejsc 60;
 • inżynieria rolno-spożywcza i leśna, studia stacjonarne, limit miejsc 30;
 • leśnictwo, studia stacjonarne, limit miejsc 30.

Wydział Elektryczny:

 • automatyka i robotyka, studia stacjonarne, limit miejsc 40;
 • elektronika i telekomunikacja, studia stacjonarne, limit miejsc 30;
 • elektronika, studia stacjonarne, limit miejsc 45.

Wydział Informatyki:

 • informatyka, studia stacjonarne, limit miejsc 90;
 • matematyka stosowana, studia stacjonarne, limit miejsc 20.

Wydział Inżynierii Zarządzania:

 • logistyka, studia stacjonarne, limit miejsc 45; studia niestacjonarne, limit miejsc 30;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne, limit miejsc 45; studia niestacjonarne, limit miejsc 30.

Wydział Mechaniczny:

 • inżynieria biomedyczna, studia stacjonarne, limit miejsc 45;
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne, limit miejsc 60;
 • mechatronika, studia stacjonarne, limit miejsc 40.

Studia magisterskie to dla wielu absolwentów studiów inżynierskich naturalna kontynuacja obranej ścieżki rozwoju. Poszerzają wiedzę, zapewniają możliwość zdobycia specjalizacji i uprawnień zawodowych, otwierają drogę do podjęcia studiów doktoranckich.

tekst: Politechnika Białostocka
oprac.: Kamil Timoszuk
fot.: Kamil Timoszuk

facebook