Dodana: 16 lipiec 2019 09:31

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2019 09:33

Rekrutacja na Politechnikę. Dokumenty można składać do środy

Do 17 lipca do godziny 15:00 kandydaci na studia na Politechnice Białostockiej maja czas na złożenie kompletu wymaganych dokumentów i potwierdzenie chęci studiowania na wybranym kierunku. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na tym wydziale, na którym prowadzony jest kierunek studiów wybrany przez kandydata. Kolejne listy zakwalifikowanych pojawią się 18 i 23 lipca. Natomiast w dniach 24-25 lipca uczelnia będzie przyjmować podania o przyjęcie na studia w ramach wolnych miejsc. Ostateczną listę osób przyjętych na studia poznamy 29 lipca.

Jeden z budynków Politechniki.

Harmonogram rekrutacji - link do strony.

Ponad 2 tys. studentów dziennych

W sumie na studia stacjonarne pierwszego stopnia Politechnika Białostocka przyjmie ponad 2 tysiące studentów. Zarejestrowało się około 4400 kandydatów. Podobnie jak w latach ubiegłych, prawdziwym hitem wśród kierunków pierwszego stopnia jest informatyka, którą chce studiować około 600 osób. Informatyka to jednocześnie kierunek z najwyższym limitem miejsc na Politechnice Białostockiej (300), dlatego o miejsce konkurują tu 2 osoby. Natomiast prawie 5 kandydatów walczy o miejsce na kierunku zarządzanie - na 60 oferowanych tu miejsc zapisało się prawie 300 osób.
Duża konkurencja jest także na kierunkach: informatyka i ekonometria, logistyka, gospodarka przestrzenna - ponad 3 chętnych na miejsce.

Z danych Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej wynika, że w tegorocznej rekrutacji popularnymi kierunkami były również: mechatronika (2,7 osoby na miejsce), automatyka i robotyka (2,6), budownictwo (2,4), mechanika i budowa maszyn (1,8). Warto dodać, że bardzo dobry wynik w rekrutacji osiągnęło też leśnictwo. Ten kierunek, zarówno na studiach inżynierskich i magisterskich, będzie można od października studiować na kampusie Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej, a nie jak do tej pory w Hajnówce. Przeniesienie zajęć do Białegostoku to duże udogodnienie dla studentów. Warto jednak podkreślić, że studia na tym kierunku mają profil praktyczny, dlatego zajęcia terenowe i część laboratoryjnych odbywać się będą także w lasach i puszczach północno-wschodniej Polski.

Jakie nowości przygotowała Politechnika Białostocka?

Gospodarowanie zasobami i odpadami - studia stacjonarne inżynierskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w firmach wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, w instytucjach i zakładach zajmujących się instalowaniem i eksploatacją urządzeń OZE czy projektujących systemy gospodarowania zasobami i odpadami.

Wydział Inżynierii Zarządzania zaprasza na nowy 3,5-letni kierunek: inżynieria meblarstwa. Absolwenci zdobędą umiejętności związane z praktycznym przygotowaniem i utrzymaniem systemów produkcji mebli. W programie studiów: techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów, podstawy projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, wzornictwo, procesy logistyczne i zarządzanie produkcją z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Dzięki ścisłej współpracy z producentami mebli, w czasie studiów i podczas praktyk w przedsiębiorstwach, studenci będą mogli poznać specyfikę branży meblarskiej.

Wydział Architektury zaprasza ponownie na studia pierwszego stopnia na kierunku grafika. Tu zdobyć można wiedzę z zakresu historii sztuki i tworzenia prac artystycznych. Poznać można różnorodne techniki grafiki, rysunku i malarstwa oraz sztuki tworzenia autorskich ilustracji, projektów wydawniczych, kreatywnych identyfikacji wizualnych i artystycznych animacji.

Rekrutacja na studia niestacjonarne rozpocznie się 20 sierpnia, także w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

facebook