Dodana: 23 luty 2022 14:03

Zmodyfikowana: 23 luty 2022 14:03

Rekrutacja na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy do końca lutego

Na zajęcia mogą zgłaszać się uczniowie V i VI klas szkół podstawowych z Białegostoku i okolic. Rekrutacja potrwa do końca lutego. Wykłady i warsztaty odbywać się będą na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (PB) w Kleosinie.

Indeks

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięce (EUD) to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb dwunastolatków i trzynastolatków. Prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków biznesu.

Inicjatywa EUD prowadzona jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi wyższymi uczelniami ekonomicznymi. W tym gronie jest PB.

Projekt działa w systemie semestralnym. Każdy semestr nauki obejmuje sześć spotkań, trwających po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia dla uczniów – składające się z wykładów i części warsztatowej – prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów. Młodzi słuchacze EUD otrzymują wpisy do specjalnego indeksu i dyplom ukończenia nauki.

Równolegle z zajęciami dla dzieci odbywają się także wykłady dla rodziców. Służą one jako wsparcie i umożliwiają dorosłym pozyskanie nowej użytecznej wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego wkraczania w świat ekonomii wspólnie z dzieckiem.

Zajęcia w semestrze letnim odbywać się będą w soboty, w godz. 9:40-11:10.

Więcej informacji na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania PB

Formularz rejestracji

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Barbara Likowska-Matys

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook