Dodana: 3 październik 2019 15:52

Zmodyfikowana: 4 październik 2019 09:12

Przyszli prawnicy odśpiewali Gaudeamus igitur. Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa UwB

- To jest naprawdę dobre miejsce do studiowania - tymi słowami prof. Mariusz Popławski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, rozpoczął nowy rok akademicki 2019/2020. Uroczystość odbyła się w czwartek (03.10). Uczestniczył w niej Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, absolwent tego kierunku.

Ilustracja do artykułu Inauguracja roku na Wydziale Prawa gł.-9.jpg

W przemówieniu inaugurującym dziekan Popławski wskazywał na istotną rolę ludzi, którzy tworzą społeczność akademicką. - Bardzo się cieszę, że Państwo wybraliście nasz wydział, jako miejsce studiów. Mamy znakomitą kadrę, która potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce i która potrafi tę wiedzę przekazywać - podkreślał. W dalszej części położył nacisk na samego studenta - jego wolę nauki i poszerzania wiedzy. - Wymagajcie przede wszystkim od siebie - zwrócił się przyszłych adeptów prawa.

Z kolei prof. Robert Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, wyraził radość z ogromnego zainteresowania, jakim rokrocznie cieszy się białostocki wydział prawa wśród absolwentów szkół średnich.

Tegoroczna inauguracja była o tyle wyjątkowa, że zgromadziła wszystkich dotychczasowych dziekanów wydziału od początku lat 90. W ich imieniu głos zabrał prof. Adam Jamróz, dziekan-senior: - Nasi absolwenci są bardzo cenieni, znakomicie się sprawdzają na różnych polach. Są najlepszą wizytówką samego wydziału, jak i całego uniwersytetu - mówił.

Po uroczystych przemówieniach odbyło się wręczenie nagród najlepszym studentom ubiegłorocznym, a następnie tradycyjna immatrykulacja przyszłych adeptów prawa. Na zakończenie sędzia Jan Rudowski, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wygłosił wykład pt. "Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego".

Nowy rok akademicki na wydziale prawa rozpoczęło niemal 800 studentów pierwszego roku, w tym 327 osób na studiach dziennych. W uroczystości udział wzięli m.in. pracownicy wydziału, absolwenci, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych.

aa/red.is

facebook