Dodana: 27 kwiecień 2021 14:36

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2021 14:52

Prezydent Andrzej Duda przyznał tytuł profesora dla naukowca z UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) wzbogacił się o kolejnego uczonego, któremu Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. To dr hab. Bożena Mikołuć z Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości białostockiej uczelni.

Prof. Bożena Mikołuć, naukowiec UMB

Prof. dr hab. Bożena Mikołuć jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistką z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, pediatrii metabolicznej i immunologii klinicznej.

Działalność naukowo-badawcza prof. B. Mikołuć dotyczy chorób rzadkich z zakresu: wrodzonych wad metabolizmu oraz wrodzonych błędów odporności, chorób autozapalnych, asplenii oraz immunoprofilaktyki czynnej.

Dorobek naukowy obejmuje 144 prace o łącznej wartości IF 97,515, index Hirscha 10.

Prof. Bożena Mikołuć jest członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich i Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN oraz zarządu Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii, a także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie immunologii klinicznej.

***

Liczba 132 profesorów tytularnych oraz 162 doktorów habilitowanych na 888 nauczycieli akademickich, daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w czołówce wszystkich uczelni w Polsce.

 

źródło i fot.: UMB

oprac. Marcin Nawrocki

red.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook