Dodana: 7 grudzień 2019 09:17

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2019 09:17

Prestiżowy grant ministerstwa dla studenta UMB

Konrad Zuzda, student VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, został laureatem prestiżowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Najlepsi z najlepszych! 4.0.".

Ilustracja do artykułu Konrad Zuzda.jpg

W ramach tegorocznego projektu Ministerstwa Konrad Zuzda uzyskał dofinansowanie 20 tys. zł na swój projekt badawczy pt. "Prezentacja na międzynarodowych konferencjach naukowych wyników badań nad przydatnością i dokładnością obrazowania 18F-FDG-PET/MR u chorych na nowotwory głowy i szyi, płuc lub odbytnicy". Opiekunem merytorycznym projektu jest dr hab. Ewa Sierko z Kliniki Onkologii UMB.

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Więcej o konkursie - link do strony.

za: Rzecznik UMB

facebook