Dodana: 23 wrzesień 2019 14:13

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2019 15:50

Prawie 1,2 mln złotych na mobilność młodych naukowców

Politechnika Białostocka otrzyma prawie 1,2 mln złotych na doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy. Pieniądze na międzynarodową wymianę stypendialną przyznała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach Programu PROM.

Panorama kampusu Politechniki Białostockiej.

Już po raz drugi z rzędu Politechnika Białostocka zdobywa w Programie PROM środki finansowe na wsparcie mobilności doktorantów i pracowników. W pierwszej edycji konkursu NAWA przyznała nam ponad 600 tys. złotych na działania, które objęły 57 osób. Natomiast w projekcie, który ruszy oficjalnie 1 października br. i będzie kontynuowany do 30 września 2020 roku, udział weźmie już 117 osób - mówi Katarzyna Kochaniak, zastępca kierownika Biura ds. Współpracy Międzynarodowej PB.

W ramach programu PROM, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  pokrywa koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej m.in.: w międzynarodowych konferencjach, szkołach letnich i zimowych, w kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych.  Stypendia mogą też być przeznaczone na pobyt zagranicą związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej. Dzięki tym  środkom stypendyści mogą zdobywać umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub uczyć się  przygotowywania międzynarodowych wniosków grantowych.

Z projektu Politechniki Białostockiej skorzysta łącznie 117 osób, w tym 94 doktorantów i 23 członków kadry akademickiej. Dzięki środkom finansowym przyznanym przez NAWA osoby te będą mogły, m.in. wyjechać na 22 międzynarodowe konferencje, uczestniczyć w stażach i szkołach letnich, pozyskiwać materiały do badań na zagranicznych uczelniach. W podobnych działaniach uczelnia wesprze prawie 70 obcokrajowców, zainteresowanych przyjazdem na Politechnikę Białostocką.

Dzięki dofinansowaniu z programu PROM Wydział Architektury PB zaprosi 19 naukowców z zagranicy do udziału w konferencji pn. "DARe: Doctoral Architectural Research Conference". Międzynarodowe spotkanie zaplanowane jest na maj 2020 roku. Wydział chce w ten sposób wzmocnić innowacyjność powstających tu prac doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz rozszerzyć sieć współpracy naukowej.

Z dofinansowania skorzystają także inne wydziały PB, które przyjmą stypendystów z wielu krajów, ale również sfinansują wyjazdy swoich doktorantów na uczelnie partnerskie do m.in. Belgii, Serbii, Indii czy nawet Kirgistanu.

Źródło: Rzecznik Prasowy Politechniki Białostockiej

fot: Paweł Tadejko

oprac. bm

facebook