Dodana: 19 styczeń 2022 15:27

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2022 15:27

Politechnika Białostocka nawiązuje współpracę z Lafarge. Powstaną wspólne projekty z Siecią Badawczą Łukasiewicz

Naukowcy z Politechniki Białostockiej (PB), liderzy i eksperci z Sieci Badawczej Łukasiewicz i dyrektorzy z firmy Lafarge Polska spotkali się by ustalić wspólne projekty realizowane przez naukowców wraz z światowym koncernem i Siecią Badawczą Łukasiewicz. Taka współpraca to idealny przykład działalności badawczo-rozwojowej w celu zwiększenia i wykorzystania wiedzy do tworzenia nowych zastosowań w gospodarce. Konferencja odbyła się w środę, 19 stycznia na Politechnice Białostockiej

Konferencja prasowa - uczestnicy na tle ścianki z napisem Politechnika Białostocka.

- 70. lat doświadczeń w kształceniu i prowadzeniu badań naukowych to potencjał, który trzeba rozwijać i skutecznie wykorzystywać - powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. - Efektem naszych działań mają być wspólne projekty istotne dla gospodarki. Tworzenie przełomowych innowacji i odpowiedź na rzeczywiste potrzeby gospodarki wymaga połączenia potem licznych jednostek, wymaga przekazania sobie doświadczeń i wymaga też wymiany pewnych zasobów i mam nadzieję, że to spotkanie doprowadzi do takich właśnie rozwiązań a jego efektem będą liczne atrakcyjne nie tylko dla nas, ale w ogóle dla otoczenia społeczno- gospodarczego projekty. Myślę, że mamy tutaj dużą szansę na sukces – dodała.   

Współpraca nauki, biznesu i państwa

Spotkanie, jakie zainicjował w grudniu ubiegłego roku Minister Wojciech Murdzek w Ministerstwie Edukacji i Nauki miało na celu nawiązanie współpracy polskiej nauki, podmiotów reprezentujących Skarb Państwa oraz środowisk biznesu. Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz reprezentują osiem tysięcy pracowników, 28 instytutów badawczych zlokalizowanych w 12 polskich miastach. To trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie.

- Poziom projektów badawczych w ramach nauki i biznesu to 7,5 miliarda złotych, gdzie 1,8 miliarda złotych są po stronie Łukasiewicza, a pozostałą kwotą są finanse dla przedsiębiorców – powiedział Marcin Kruk, lider Programu Badawczego Budownictwo Modułowe Łukasiewicza, dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Sieć Badawcza Łukasiewicz. - To pokazuje, że współpraca, budowanie konsorcjum, daje przyszłość.

Sieć Badawcza Łukasiewicz prowadząc wiodący program badawczy budownictwa modułowego, integruje pięć bloków tematycznych: innowacyjne, nowoczesne, odpowiadające m. in. za głęboką termomodernizację materiały budowlane, to automatyzacja i robotyzacja w przemyśle, recykling, przetwórstwo, a także energooszczędność i inteligentne budynki.

- Z podziwem patrzę na potencjał Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, bo na poziomie wielu wydziałów mamy olbrzymi obszar do współpracy – stwierdził Kruk.

Budownictwo prefabrykowane i modułowe przedmiotem badań Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB

- Od lat badamy szkieletowe modułowe budownictwo drewniane – podkreślił prof. Czesław Miedziałowski z Katedry Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB. Politechnika bada prefabrykaty domów modułowych produkowanych w fabrykach domów i bada je na każdym etapie – od transportu na plac budowy po wbudowanie i pracę w gotowym obiekcie.

- Drewno to materiał bardzo ciekawy, ale trudny, podatny na deformację – przypomniał prof. Miedziałowski. – Wykonaliśmy już badania drewnianego budynku modułowego o czterech kondygnacjach. Korzystamy ze współpracy z firmami, które są na naszym terenie. Mamy dobrze wyposażoną halę Inno-Eko-Tech przystosowaną do badania elementów naturalnej wielkości.


Profesor Miedziałowski zdradził, że naukowcy z Politechniki konsultują już pracę drewnianego budynku modułowego o ośmiu kondygnacjach.

Projektowanie, wykonawstwo inwestycji infrastrukturalnych i drogowych to podstawa działalności LH Engineering spółki zależnej firmy Lafarge Polska

- Współpracując zarówno z Siecią Badawczą Łukasiewicz jak i Politechniką Białostocką stawiamy sobie za cel rozwiązywanie problemów technicznych w trzech obszarach – zapowiedział Łukasz Marcinkiewicz, dyrektor Lafarge Holcim Engineering i Rozwiązań dla Infrastruktury.- Pierwszy obszar to jest zrównoważone budownictwo, czyli takie, które jest energooszczędne, drugi to cyfryzacja i trzeci element to automatyzacja. Liczę, że projekty które będziemy wspólnie realizować pozwolą zmodernizować budownictwo, a w zakresie budownictwa infrastrukturalnego wprowadzić drogownictwo już w XXII wiek. Czyli – więcej cyfryzacji, więcej automatyzacji, bardziej miarodajne i rzetelne badania, ale też trwałość i wykorzystanie materiałów z odpadów recyklingowych.

Unikalne, ekologiczne rozwiązania

Nowoczesna infrastruktura wymaga nowoczesnych materiałów, spoiw, kruszyw, które jak zapowiadano podczas konferencji „wytworzone czy pozyskane zostaną z poszanowaniem środowiska naturalnego”. Nad unikalnymi rozwiązaniami czuwa Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

- Prace badawcze nad rozwojem nowoczesnych materiałów budowlanych, które Łukasiewicz mógłby prowadzić wspólnie z Politechniką Białostocką, powinny być ukierunkowane na: niskoemisyjność w procesie produkcji materiałów; wykorzystanie surowców odpadowych lub ubocznych produktów poprodukcyjnych z innych branż przemysłowych, zdekarbonizowanych - zastępując lub ograniczając stosowanie surowców naturalnych; ulepszanie właściwości mechanicznych i trwałości opracowywanych materiałów oraz na energooszczędność w ich użytkowaniu przy zachowaniu konkurencyjności ekonomicznej – powiedział Paweł Pichniarczyk, Lider Centrum Kompetencji Łukasiewicza Budownictwo, dyrektor  Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Firma Lafarge deklaruje, że niedługo zaprzestanie produkcji najbardziej energochłonnego cementu czystego na rzecz cementów wieloskładnikowych.

- Przed nami jest wielkie wyzwanie, aby oszczędzać surowce naturalne dla następnych pokoleń i stosować gospodarkę obiegu zamkniętego w pełnym słowa znaczeniu. Widzimy wielką przestrzeń dla współpracy pomiędzy nauką  a przemysłem. – podkreślał Stanisław Sobczyk, dyrektor przemysłowy Cementu Lafarge Polska, wiceprezes Lafarge Polska.

 Politechnika Białostocka szczyci się patentem na recykling gruzu betonowego, ale zakres badań prowadzonych przez naszych naukowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku jest o wiele większy. Od wspomnianego recyklingu, wykorzystania popiołów lotnych, poprzez zastosowania cementów wieloskładnikowych, innowacyjne betonowe nawierzchnie drogowe po poszukiwanie spoiw alternatywnych.

Efektem spotkania roboczego na Politechnice Białostockiej może być zawiązanie konsorcjum, które zajmie się opracowaniem konkretnych rozwiązań mających przyczynić się do wdrażania w praktyce kolejnych innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym, które pozwalają na szybszy i efektywniejszy proces budowy przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań w sposób przyjazny dla ludzi i planety.

 

źródło: Politechnika Białostocka 
oprac.: Aneta Kursa

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook