Dodana: 5 luty 2019 14:05

Zmodyfikowana: 5 luty 2019 14:05

Politechnika Białostocka. Informatyka z akredytacją KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji kierunkowi informatyka (studia I stopnia), który prowadzi Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Akredytacja została przyznana w uznaniu wysokiej jakości kształcenia na okres pięciu lat, czyli na lata akademickie 2018/2019 - 2022/2023.

Ilustracja do artykułu kampus PB_fot PTadejko.jpg

Akredytacja to proces, w którym określa się, czy program edukacyjny studiów spełnia ustanowione kryteria jakości. Komisja ocenia cele kształcenia i ich realizację, porównując je do standardów. Warto również podkreślić, że akredytowanym kierunkom KAUT nadaje także europejski certyfikat jakości.

Aktualną akredytację KAUT dla kierunku informatyka - oprócz Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej - posiadają obecnie: Politechnika Gdańska, Wojskowa Akademia Techniczna i Politechnika Warszawska.

Dziekan Wydziału Informatyki PB dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. PB: Uzyskanie akredytacji KAUT na kierunku informatyka jest ważnym krokiem służącym zewnętrznej ocenie jakości kształcenia. Świadczy m.in. o wysokim standardzie jakości kształcenia, o prawidłowości procedur i metod kształcenia, zgodnie ze standardami UE.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w 2001 roku. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele każdej z 24 uczelni będących sygnatariuszami "Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia". Celem zawartego porozumienia było podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny programów studiów, tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe. W 2013 r. Komisja uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania razem z certyfikatem KAUT europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label. Wyniki akredytacji KAUT są uwzględniane w corocznym rankingu "Perspektyw".

Warto dodać, że aktualną akredytację KAUT (udzieloną do 2023 roku) posiadają również kierunki studiów prowadzone na Wydziale Elektrycznym PB:ekoenergetyka (I i II stopień), elektrotechnika (I i II stopień), elektronika i telekomunikacja (I i II stopień), a także kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii Zarządzania: zarządzanie i inżynierii produkcji (I i II stopień) oraz logistyka (I stopień).

facebook