Dodana: 22 lipiec 2022 09:28

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2022 09:28

Politechnika Białostocka i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego podpiszą porozumienie o współpracy

Dzięki porozumieniu przeszkolonych zostanie blisko 500 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. Pozwoli ono także na podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności na obszarze obejmującym gminy Związku. Dokument zostanie podpisany w środę, 27 lipca.

Grafika z napisem: Politechnika Białostocka, porozumienie o współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Porozumienie pozwoli na usystematyzowanie współpracy w zakresie edukacji cyfrowej, promocji technologii społeczeństwa informacyjnego oraz umożliwi naukowcom z Politechniki Białostockiej prowadzenie prac badawczych i rozwojowych nad systemami informatycznymi lub ich komponentami do zastosowania w administracji publicznej.

Dzięki bezpośredniej współpracy z samorządami, naukowcy z Politechniki Białostockiej będą mieli okazję do badań i prac rozwojowych nad optymalizacją algorytmów i procesów zarządzania informacją w organizacjach.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego to organizacja zrzeszająca gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 20 tys. mieszkańców z terenu województwa podlaskiego.
Podstawowym celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do Związku należy 96 gmin (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego odbędzie się w środę (27.07) o godz. 10, w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

źródło i fot.: Politechnika Białostocka
oprac.: Paulina Tołcz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook