Dodana: 22 maj 2019 14:08

Zmodyfikowana: 23 maj 2019 14:50

Podwójny jubileusz w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku!

Występy artystyczne, prezentacje, wspomnienia i wykłady – przez trzy dni (od 22 do 24 maja br.) Centrum Edukacji Nauczycieli będzie świętować 70-lecie istnienia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i 75-lecie utworzenia Biblioteki Pedagogicznej – jednostek, które wchodzą w skład instytucji.

Ilustracja do artykułu jubileusz CEN.jpg

Inauguracja uroczystości rozpoczęła się 22 maja br. o godz. 17.00 w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uświetnił ją występ Aleksandra Teligi-światowej sławy śpiewaka operowego.
Kolejny dzień uroczystości rozpoczęły nabożeństwa w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej i w cerkwi pw. św. Mikołaja  w intencji pracowników CEN-u. Następnie odbędzie się konferencja jubileuszowa, podczas której m.in. zostaną zaprezentowane dorobek i historia placówki.
Głównym punktem konferencji będzie wykład dr hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego, wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
O godz. 18.00 studenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej zaprezentują spektakl dedykowany uczestnikom uroczystości jubileuszowych.
Ostatni dzień obchodów jubileuszowych upłynie pod znakiem wspomnień – organizatorzy zapraszają na „spotkanie po latach” absolwentów Studium Nauczycielskiego, które mieściło się dawniej w siedzibie CEN-u przy ul. Złotej.

Więcej informacji o jubileuszu znajduje się TUTAJ

*** 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest wojewódzką placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Podlaskiego. W skład  instytucji wchodzą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteka Pedagogiczna.
Zadaniem ODN-u jest m.in. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli, doradztwo metodyczne, prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej i wspieranie działań na rzecz edukacji

W ramach CEN-u funkcjonuje też Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów dla potrzeb kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Biblioteka zapewnia szeroki dostęp do literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, opieki i pomocy społecznej, historii i literatury dotyczącej naszego regionu.

Biblioteka wspiera działania twórcze nauczycieli i uczniów poprzez organizowanie wystaw w Galerii „Na Złotej”.

mat.or.
oprac.ak

facebook