Dodana: 13 czerwiec 2019 15:06

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2019 15:10

Największe podlaskie uczelnie w rankingu Perspektyw 2019

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku o 6 miejsc poprawił swoją pozycję: z 29 na 23. Także Uniwersytet w Białymstoku skoczył aż 7 pozycji w górę: z 46 na 39-tą. Z kolei Politechnika Białostocka z miejsca 42. spadła na 46.

Ilustracja do artykułu kampus z lotu ptaka.jpg

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła wyniki tegorocznej edycji rankingu w środę (12 czerwca br.) Oceniono w nim ponad 90 uczelni akademickich. Autorzy rankingu podkreślają, że to narzędzie, które może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych, ale przede wszystkim to kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.
 
Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. W tym roku ponownie najwyżej w rankingu premiowana jest efektywność naukowa. Duże znaczenie miały też takie kategorie jak: absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie. 

 Najwyżej oceniana podlaska uczelnia Uniwersytet Medyczny swoją pozycję na naukowej mapie kraju potwierdził także w kluczowych kategoriach. UMB zajął 9 miejsce pod względem efektywności naukowej, 12 w kategorii publikacji, 16 potencjału naukowego, 22 innowacyjności i 32 pod względem umiędzynarodowienia.   

 Jednak najwyżej oceniany pod względem publikacji naukowych spośród podlaskich uczelni wyższych został Uniwersytet w Białymstoku  (liczba publikacji, ich jakość, cytowania) – zajął 6. miejsce w Polsce! W kategorii efektywność naukowa uplasował się tuż za Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku – zajmując 10 miejsce .

 Z kolei Politechnika Białostocka dość wysoką notę uzyskała za innowacyjność – 26 pozycja. Dobrze sobie też poradziły poszczególne wydziały PB w prowadzonym równolegle do rankingu szkół wyższych – rankingu kierunków studiów.  

W zestawieniu znalazło się 68 najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Po raz pierwszy w rankingu kierunków technicznych oceniona została logistyka  - studia inżynierskie prowadzone na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB. To był mocny debiut - kierunek został zaklasyfikowany na miejscu 6.

Dobrze wypadły także dwa inne kierunki na tym wydziale: zarządzanie i inżynieria produkcji (awans z 27 na miejsce 20) oraz zarządzanie (z 30 na miejsce 28). Skok w górę zanotowało także budownictwo (z 11 na 9 miejsce), o 4 miejsca awansowała informatyka na Wydziale Informatyki oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym.

Link do rankingu:

http://ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-uczelni-akademickich

 

na podst. mat: UMB, UwB, PB – oprac. art

facebook